Vanliga frågor

På denna sida hittar du svar på många av de frågor som truppstyrelsen får. FAQ:n fylls på i takt med att nya frågor dyker upp. Tack för att du letar efter svaret här innan du skickar ett mejl.

Frågor beträffande anmälan och avgifter hittar du på SOL:s officiella hemsida och kommer inte att besvaras av truppsektionen.

Snabblänkar till kategorier:

Träningstider

Hur fördelas träningstiderna?
Hur tiderna fördelas kan du läsa här. »

Hur bokar eller avbokar jag en träningstid?
Hur tider bokas och avbokas kan du läsa här. » ?

Kan vi ha träning även under loven?
Mer om träning på skolloven kan du läsa här. »
Mer om träning på sommarlovet kan du läsa här. »

Varför börjar träningen redan klockan 16?
Vi har många trupper som samsas om våra träningstider och tränare. Under uppdatering.

Varför ställs träningen in när det är utbildning i hallen?
Under uppdatering.

Varför är vissa pass i Enskedehallen 2,5 timmar medan andra är 3 timmar?
Inför höstterminen 2015 gjorde TTK Öst en del justeringar i träningsschemat för helger i Enskedehallen. Att vissa träningstider förkortades med en halv timme gav utrymme för många fler trupper att träna på helgen. Man vägde alltså nyttan i att ett fåtal trupper fick träna en halvtimme mer mot att låta fler trupper ha tillgång till hallen och kom fram till att ju fler som får träna – desto roligare!

Träningsupplägg

Varför tränar inte alla gymnaster i samma trupp på samma saker?
Att gå vidare på en övning som man ännu inte är redo för innebär en ökad risk att skada sig. Vilket även kan innebära en risk att i framtiden få en ”fobi” för just den specifika övningen. Det är å andra sidan väldigt tråkigt att som gymnast inte få göra mer utmanande saker endast för att kompisarna i gruppen inte är redo. Därför nivåanpassar tränarna alltid träningarna i den mån det är möjligt. Att alla inte alltid får göra exakt samma övningar handlar om att vi vill låta alla gymnaster utvecklas i sin egen takt, samtidigt som vi alltid har säkerheten i fokus!

Varför får min dotter inte göra svårare / mer utmanande övningar?
Under uppdatering.

Tävlingar

Varför får min trupp/min dotter inte tävla mer?
Under uppdatering.

Profilkläder

Vem tar fram profilkläderna?
Vem som tar fram profilkläderna kan du läsa om i truppsektionens klädpolicy. »

Vem bestämmer truppernas obligatoriska klädsel?
Vem som bestämmer de olika truppernas obligatoriska klädsel kan du läsa om i truppsektionens klädpolicy. »

Var och hur kan man beställa profilmaterialet?
Under sidan för truppsektionens profilkläder kan du klicka dej vidare till beställning från de olika leverantörerna. »

Varför får inte tränarna bestämma vilken dräkt truppen ska ha?
Av det enkla skälet att vi vill att det ska vara lika i alla grupper. Det ska vara kostnadsfritt att byta grupp, lätt att ärva dräkter och en självklarhet att kunna sälja när man växer ur eller väljer att sluta.

Varför behöver jag köpa en sporttopp till min dotter inför tävlingen trots att hon inte är i behov den?
Även om gymnasten egentligen inte har något behov av sporttoppen så måste hon bära den på tävling. Det kan finnas vissa gymnaster i truppen som behöver sporttopp, och alla tävlande gymnaster måste enligt reglerna vara likadant klädda.

Bedömning och domare

Behöver jag någon förkunskap för att bli domare?
Nej, absolut inte! Allt som krävs är ett genuint intresse för bedömning, så skickar truppstyrelsen dig med glädje på domarutbildning. Läs mer här! »

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara