Stipendier för aktiva

Olander – stipendier
Stipendier som stödjer svensk idrottsungdom, unga lovande flickor och pojkar, som bedriver idrott. Personen ska vara bra inte bara på sin idrott utan även skolan arbetet och kamratkretsen. Berätta i din ansökan om dina idrottsmeriter och på vilket sätt du tycker att du motsvarar stipendiets syfte “att du är bra inte bara på idrottsbanan utan också i skolan, kamratkretsen, arbetet”.

Mer info hittar du på: https://riksidrottensvanner.se/historik/olander-stipendier/

Riksidrottsförbundets & Svenska spels elitidrottsstipendium
För elitidrottare som vill kunna kombinera idrottande på landslagsnivå med eftergymnasiala studier. Stipendiet har som ändamål att skapa goda förutsättningar för utövaren så svensk idrott kan nå fler idrottsliga framgångar internationellt.

Som sökande måste du:
● Vara på (svensk) landslagsnivå (junior-senior) inom din idrott och haft landslagsuppdrag de senaste två åren.
● Kombinera elitidrott med studier på eftergymnasial nivå.
● Studera på minst halvfart under stipendieåret (september-juni), motsvarande 30 hp över två terminer på studier på högskola/universitet.

Mer info hittar du på:
https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/stipendierochutmarkelser/Elitidrottsstipendium/

Evert Svenssons minnesfond
Ett resestipendium där ändamålet är att användas för att stimulera aktiva ungdomsledare och lovande idrottsungdomar till vidareutveckling/-utbildning inom sin idrottsgren. Berätta i din ansökan om dina idrottsmeriter och ledaruppdrag och hur du vill använda ett resestipendium för din egen utveckling/utbildning.

Mer info hittar du på: https://riksidrottensvanner.se/historik/everth-svenssons-minnesfond/