Ansvar för trupptränare

Ansvar för tränare

På föreningshemsidan finns alltid den senaste versionen av Verksamhetshandboken publicerad. Klicka dig in på denna sida för att se vilket ansvar som förväntas av hjälptränare, tränare respektive huvudtränare.

Truppsektionens ledaravtal

För att säkerställa att alla känner till sitt ansvar ombeds alla ledare skriva under ett ledaravtal. Avtalet skickas till din registrerade e-postadress i början av verksamhetsåret.

Ansvar för truppsektionens huvudtränare

Utöver det som står i Verksamhetshandboken gäller för trupps huvudtränare att:

 • ansvara för kontakt med föräldrar och gymnaster
 • läsa och återkoppla på mejlutskick från sektionsstyrelsen
 • på egen hand anmäla truppen till föreningstävlingar och regions-/rikstävlingar
 • på egen hand ordna domare till föreningstävlingar innan man anmäler truppen
 • ansvara för att kompositionen av tävlingsvarv och fristående överensstämmer med tävlingens bedömning
 • ansvara för att transport blir bokad till läger/tävling i samråd med kansliet
 • i god tid innan sista leveransdatum informera föräldrar om vilka kläder som behövs i truppen
 • organisera och leda planeringsmöte för truppens tränare
 • informera hjälptränare om deras ansvar
 • föra närvaro för truppen i medlemsregistret (Sportadmin)
 • önska och/eller bekräfta träningstider inför alla lov i idrotts- och specialhallar (försenad/ej anmäld träningstid leder till att man förlorar sina tider under lovveckan)
 • vara uppdaterad på inställda träningar genom förbundets hemsida
 • fördela föräldrarnas arbetsområden över föräldrarna
 • uppmuntra befintliga gymnaster och gymnaster som slutar att fortsätta som tränare.

Huvudtränare fyller vid verksamhetsårets start i ett huvudtränaravtal där du påminns om dina ålägganden.