Rikstävling

Den här sidan förutsätter att du vet vad som gäller vid föreningstävling.

Vad är en rikstävling?
En rikstävling är en tävling som Gymnastikförbundet arrangerar genom en förening. Lag från hela Sverige kan anmäla sig och tävlingen äger rum i den stad som arrangörsföreningen hör hemma. Ofta åker man bort en hel helg och tävlar mot många, många andra lag i truppgymnastikens alla tre grenar. Om man vinner, ja, då är man erkänt bäst i Sverige på den nivån. Rikstävlingarna spelar även roll vid tidsfördelning av specialhallarna.

Vilka olika rikstävlingar finns det?
Gymnastikförbundet arrangerar rikstävlingar för gymnaster från 10 år och uppåt, fördelade på tre tävlingsstegar.

  • Nivå 7-9, på den här nivån finns det inga rikstävlingar, utan bara regionstävlingar och föreningstävlingar. Den här nivån är för gymnaster som tränar på gymnastikens ”grundövningar” (som i för sig inte är helt lätta)
  • Nivå 1-6, där gymnaster som tränar på lite mer avancerade volter tävlar och inte alltför sällan utförs samma övningar här som på SM-stegen. Man använder sig också av en svårighetstabell – ju svårare volter, desto högre utgångspoäng.
  • SM-stegen (Svenska mästerskapen), det är den stegen där man tävlar på de allra svåraste volterna inom truppgymnastiken. Även här använder man svårighetstabell. SM-stegen är också uppdelad i tre tävlingar, enbart efter ålder: USM (ungdoms-SM), JSM (junior-SM) och SM (senior-SM).

Rekommenderade tävlingar
Under respektive trupp på denna hemsida finns det rekommenderade Rikstävlingar (från M1 och uppåt). Rekommendationerna grundar sig i vilka målövningar som gäller för vilken grupp och vilken tävling de lämpar sig för. Där kan du se vilken tävling som förordas för just din trupp. Kom ihåg dock att det är din uppgift som tränare att se över om truppen kan leva upp till tävlingskraven eller stå över denna gång.

Finns tävlingen med i budgeten?
Observera att enligt Verksamhetshandboken gäller att ”ingen grupp eller individ får tävla utan att sektionsstyrelsen har givit sitt medgivande”. Föreningen betalar stora delar av gymnasternas kostnad vid tävling och därför är det mycket viktigt att den tävling truppen tänker ställa upp på finns med i sektionens budget. Under respektive trupp på denna hemsida står de rekommenderade tävlingarna som finns budgeterade. Hör efter med truppstyrelsen om du är osäker på vilka tävlingar din trupp kan ställa upp på.

Regler & bedömningen
En stark uppmaning till alla tränare är att se till att ha hundra procent koll på regler och bedömning innan ni spikar varven och svårigheterna. Det är inte roligt att behöva ändra övningsvalen i sista stund. Ett försök till att bryta ner hur bedömningen fungerar kan du läsa här. Men det allra bästa för att undvika misstag är ju förstås att gå en domarutbildning eller att rådfråga någon av våra utbildade domare.

Truppsektionens vision
Truppsektionen har bland annat som vision att ”placera oss på övre hälften på alla rikstävlingar vi ställer upp på”. Inte för att vinna är allt som betyder något, utan för att ett sådant resultat visar på att man har ställt upp på en lagom tävling med bra nivå på övningarna. Om man inte tror sig kunna placera sig i den övre halvan av tävlingen får man fråga sig varför man vill tävla. Kanske vill man öva på att sova borta? Det kan vara ett argument till att ställa upp. Kom ihåg bara att gymnasterna ska kunna känna sig stolta över sitt resultat i efterhand.

Hela sektionens vision kan du läsa här »

Anmälan till rikstävling
Anmälan till tävlingen sker i tre steg.
1) Datum, sista anmälningsdag och formulär för anmälan för rikstävling hittar du här:
http://gymnastik.sportadmin.se/dotnet/anmalan/default.aspx?disciplin_id=1&ID=1
Om du vill ha hjälp med anmälan kan du kontakta truppstyrelsen eller kansliet!
2) Meddela kansliet att du har gjort din en anmälan, vad laget heter & vilken tävling ni kommer att ställa upp i genom att mejla ekonomi@solgf.se.

Kostnader för rikstävling
En rikstävling arrangeras alltid av någon förening i Sverige, som fakturerar SOL GF på alla omkostnader, som mat och boende. Dessutom finns en tävlingsavgift för alla startande och en administrativ avgift till förbundet. Därtill finns kostnaden för resa. Den totala kostnaden kan lätt skena iväg och det är därför viktigt att du som tränare, i samråd med kansliet, väljer den billigaste resvägen och i ett tidigt skede meddelar föräldrar om de beräknade kostnaderna för deltagarna.

Resan till rikstävling
För resa till rikstävling gäller samma principer som för läger med undantagen nedan, läs mer om resan till läger här »
Föreningen står för ledarnas resekostnad till tävlingar, om fler tränare följer med på tävling/läger än vad som är tillåtet (1 tränare per minst 5 gymnaster) betalar dessa tränare själva för resan eller så delar ledarteamet på dessa kostnader. Om föräldrarna i gruppen skulle anse att det är okej kan denna kostnad tas från lagkassan. Resekostnader för extra ledare får ej slås ut på gymnasterna.
Har ni inte exakta tävlingstider för en tävling kan ni ändå förvarna kansliet om ungefär när ni vill resa och med vilket färdmedel. Tänk på att det ska vara det billigaste färdmedlet för att föreningen ska kunna stå för resekostnaden.

Information till familjerna
För information om rikstävling gäller samma principer som för läger, läs mer här »
Andra saker som kan vara bra att meddela föräldrarna är vilket mål man har med tävlingen. Ska gymnasterna sova borta för första gången? Måste några stå över ett varv för första gången? Förväntar ni er en bra eller mindre bra placering så som det ser ut nu?

Klädsel vid rikstävling
Vid deltagande på rikstävling gäller alltid truppsektionens klädpolicy »
Det vill säga, föreningsoverall vid defilering och tävlingsdräkt under tävling. Tränarna måste bära fullständig overall under hela tävlingen.

Och med det sagt återstår bara, lycka till på tävlingen! 🙂