Fördelning av träningstider

Fördelning av hallar och träningstider
Inför varje verksamhetsår görs en ny fördelning av träningshallar och träningtider. Detta är ett enormt projekt med den hänsyn som ska tas till bland annat

  • gymnasternas ålder, mognad och nivå
  • de träningstider som föreningen fått tilldelade av idrottsförvaltningen
  • de träningstider som truppsektionen fått tilldelade i specialutrustade hallar
  • övriga sektioners önskemål om träningstider i våra gemensamma hallar
  • tränarnas schema vad gäller skola, arbete och egen träning

Några exempel på hänsynstaganden är att

  • unga gymnaster måste få träna de tidiga tiderna, vilket tvingar de äldre gymnasterna att träna senare
  • vi kan inte byta, förlänga eller förkorta den tid vi fått, vilket tvingar oss att göra överlappande träningar i vissa hallar

Truppstyrelsen ber därför alla tränare om två saker

  • ha överseende med att träningstiderna inte kan passa dig perfekt, det ska inte bara passa dig, utan över 500 aktiva i truppsektionen
  • vara konstruktiv om du vill genomföra några förändringar i schemat

Detta är ett väldigt stort pussel och vi ber om ert förtroende för att truppstyrelsen sätter ihop schemat på ett sätt som gynnar så många som möjligt!

Träningstider i Mälarhöjdshallen, Enskedehallen, Engelbrektshallen och Åkeshovshallen
Fördelning av tider i Stockholms specialutrustade gymnastikhallar sker i stor konkurrens med både med andra gymnastikföreningar och andra idrotter. Det finns ett begränsat antal tider i Mälarhöjdshallen, Enskedehallen, Engelbrektshallen och Åkeshovshallen.

Tiderna i specialhallarna fördelas under ett möte i juni varje år. Föreningarna får använda sina tilldelade tider som de vill. Tiderna som utdelas kan inte påverkas eller bytas. Det innebär att trupper som tränar och tävlar på lägre nivå enbart kommer att få tid i specialhall i mån av plats.

För vår sektion gäller att i första hand går tider i specialhallar till Miniortrupper, Regionstrupper och Elittrupper.

Träningstider i idrottshallar & skolsalar
Idrottsförvaltningen fördelar tider i idrottshallar och skolsalar till stadens alla idrottsföreningar (alltså inte bara gymnastik!). Ungdomar (13-18 år) har prioritet.

När SOL GF har fått sina tider samlas representanter från varje sektion för att fördela tiderna internt. Sektionerna är sedan fria att fördela sina tider över sina grupper som de vill. Ibland har en sektion själva tillgång till en hall, ibland måste sektionerna samsas om ytan, redskapen, musiksystemet, etcetera.