Verksamhetsberättelse

Efter varje verksamhetsår (juli-juni) sammanställer föreningen en verksamhetsberättelse för det gångna året. Verksamhetsberättelsen är det sätt som föreningen har för att dokumentera sin historia. Den godkänns på följande års årsmöte och publiceras på SOL:s officiella hemsida.

Som huvudtränare har man ansvar för fylla i informationen nedan för sin egen trupp. Den ska lämnas in till truppstyrelsen senast den 31 juli.


NAMNET PÅ GRUPPEN

Antal gymnaster: XX gymnaster
Ålder: XX-XX år
Huvudtränare: Namn på huvudtränare
Tränare: Namn på tränarna
Ass. tränare: Namn på ass. tränarna
Pryor: Namn på pryorna
Antal träningar per vecka: XX ggr/vecka
Antal timmar per vecka: XX tim/vecka
Tävlingar: XX
Uppvisningar: XX
Läger: XX
Övrigt: XX


Angående ”Tävlingar”
Namnge vilka tävlingar gruppen deltagit på och om det har varit några speciellt utstickande resultat. OBS! Här skall det inte anges exakt vilka gymnaster som deltagit på de olika tävlingarna, ej heller samtliga resultat.

Angående ”Övrigt”
Berätta gärna om gruppen deltagit eller gjort något som kan vara kul för andra att veta som inte täcks av rubrikerna ovan, t ex läger eller lagaktiviteter eller vilka övningar som gruppen har fokuserat extra mycket på.