Vad är truppgymnastik?

Truppgymnastiken är en ganska ny tävlingsform inom gymnastiken. Den växte fram under 1970-talet och de första officiella SM-tävlingarna genomfördes 1980. Truppgymnastik är den snabbast växande gymnastikdisciplinen i Sverige hade 2022 cirka 30 000 licensierade tävlingsgymnaster.

I truppgymnastik tävlar man i fyra olika klasser: dam-, herr- och mixedklass samt öppen klass. Lagen består normalt av 6-18 gymnaster. I de yngre åldrarna är det dock inte ovanligt med större lag på 25 gymnaster som alla får tävla tack vare generösa regler! I mixedklassen måste man vara lika många damer som herrar, i öppen klass kan damer och herrar mixas utan krav på antal.

I alla klasser tävlar man i tre olika grenar: fristående, tumbling och trampett. Man får en totalpoäng i varje gren, och när alla lag har utfört alla grenar läggs poängerna från varje gren ihop och varje lag får fram en slutpoäng. Det laget med högst slutpoäng vinner. På vissa tävlingar, framförallt på yngre nivå, finns också så kallade ”grentävlingar”. Där utses en vinnare i respektive gren.

Vad är Truppgymnastik?

I denna film förklarar Svenska Gymnastikförbundet vad truppgymnastik är.

Grenen fristående
Fristående är som en dans, men ska främst innehålla gymnastiska moment som balanser, hopp och akrobatiska moment. Hur långt friståendet är beror på hur gamla gymnasterna är och vilken nivå de tävlar på. På SM nivå ska friståendet ska vara mellan 2 min 15 sek-2 min 45 sek långt och ska utföras på en golvyta av 14 x 16 meter, till musik. I friståendet kollar domarna på koreografin, samstämmigheten, att alla står rätt i utvalda formationer, att man har god teknik i de gymnastiska momenten och utstrålningen.

Här kan du se SOL GFs fristående från SM 2023

Grenen tumbling
Tumbling är det redskap som förr kallades matta, men med de senaste årens utveckling inom redskap har mattan nu blivit ett 14 meter långt och två meter brett sviktande golv, och i och med det har även voltserierna man utför utvecklats enormt. På tumblinget ska man utföra tre olika varv med olika voltserier, varav minst ett ska innehålla framåtroterande volter och minst ett ska innehålla bakåtroterande volter. Det första varvet kallas ett likavarv och de tävlande gymnasterna som ska genomföra det varvet måste då utföra samma voltserie och gör de inte det blir det stora poängavdrag.

Här kan du se SOL GFs tumblingvarv från SM 2023:

Grenen trampett
Trampetten är den tredje och sista grenen och där utförs också tre olika varv med olika volter. På trampetten måste minst ett varv utföras med hoppbord, en så kallad pegasus, och minst ett varv måste utföras utan hoppbord. Det första varvet är precis som på tumbling ett likavarv och alla gymnaster som kör det varvet måste då utföra samma volt, för att slippa stora poängavdrag.

Här kan du se SOL GFs trampettvarv från SM 2023:

Truppgymnastik internationellt
På engelska går sporten under namnet TeamGym och de internationella tävlingarna lockar ofta en stor och entusiastisk publik. Truppgymnastik har inget eget VM och är heller inte representerat som olympisk gren. De internationella mästerskapen som finns är NM (Nordiska mästerskapen) och EM (Europeiska mästerskapen).

EM finns på seniornivå och sedan hösten 2010 även på juniornivå. Lagen som deltar på EM tävlar inte bara om titeln bäst i Europa utan alltså även om titeln bäst i världen. Sverige och Danmark är de två länder som tillhör världstoppen i truppgymnastik, både i dam-, herr-, och mixedklassen.

Stämningen på truppgymnastik-EM är svår att föreställa sig, se för dig själv: