Regler & bedömning

Att orientera sig bland truppgymnastikens bestämmelser är inte det lättaste, men här kommer ett försök på en light-version för dig som vill kolla igenom vad som gäller inför rikstävling.

Den gyllene regeln
Inom truppgymnastik finns den så kallade gyllene regeln, på vilken all bedömning grundas:

”Övningsvalet och kompositionen i ett program
ska aldrig försvåras på bekostnad av
det stilmässiga och tekniska utförandet”

Vilket rätt och slätt betyder att truppen tjänar på att göra lite enklare, stilrenare övningar, än svåra övningar där varje landning är en chansning. Ställ inte upp på en tävling som truppen inte klarar av, och ställ inte upp med övningar som gymnasterna inte behärskar till fullo.

Tävlingsbestämmelser
I tävlingsbestämmelserna kan du utläsa vilka övningskrav som tävlingen har. Du kan bland annat se åldersspann, hur långt fristående måste vara, om du måste ha framåt- & bakåtvarv på tumbling och hur många gymnaster som får tävla på varje varv.

Några mycket viktiga skillnader mellan de olika tävlingarna är att på RT-stegen får du vara fler än 8 gymnaster på varje varv och på RM-stegen är inte mellansteg (som chassée) tillåtet. Se till att ha koll på alla dessa detaljer för att undvika onödiga avdrag och pinsamma miner.

Alla tävlingsbestämmelser hittar du här, se bilaga 1, 2 & 3:
http://www.gymnastik.se/Tavling/Truppgymnastik/Bestammelser-och-Reglementen/Tavlingsbestammelser/

Svårighetstabell
På RM- och SM-tävlingarna gäller svårighetstabell, det vill säga, en övning som är svår är mer värd än en övning som är mindre svår. Varje övning är tilldelad ett visst värde som går att läsa ur Svårighetstabellen.

Se bilaga A1, A2 & A3 på denna sida:
http://www.gymnastik.se/Tavling/Truppgymnastik/Bestammelser-och-Reglementen/Bedomningsreglemente/RT-ochRM-stegenhosten2015/

Generella fel och avdrag
När domarna dömer utgår de från en fyllig, välformulerad tävlingspärm som kräver mycket kunskap för att tolkas. För vanliga, dödliga tränare räcker det med att ha sett de generella felen och avdragen, samt definitionen av de olika övningarna (t ex en gruppering).

Se bilaga A4 (definitioner) och A5 (generella avdrag) på denna sida:
http://www.gymnastik.se/Tavling/Truppgymnastik/Bestammelser-och-Reglementen/Bedomningsreglemente/RT-ochRM-stegenhosten2015/

Rekommenderade tävlingar
Under respektive trupp på denna hemsida finns det rekommenderade Rikstävlingar (från M1 och uppåt). Rekommendationerna grundar sig i vilka målövningar som gäller för vilken grupp och vilken tävling de lämpar sig för. Där kan du se vilken tävling som förordas för just din trupp. Kom ihåg dock att det är din uppgift som tränare att se över om truppen kan leva upp till tävlingskraven eller stå över denna gång.