Att vara lagledare

Välkommen som lagledare i truppsektionen!

Många av våra tränare är unga och är duktiga på att vara just tränare – att utveckla våra gymnaster! Däremot kan tränarna ibland behöva en länk i kontakten med föräldrar och det är där du som lagledare spelar in. Du som är både förälder och lagledare har god insikt i vilken information som behövs och kan ur ett föräldraperspektiv bemöta andra föräldrar. Du kan komma att bli behjälplig i samtal med föräldrar, vara ett bollplank för tränarna och stötta dem i sin ledarroll.

Det kan komma att bli en jätterolig uppgift, där du får stor chans att lära känna de andra föräldrarna i laget, få en bättre insyn i hur truppsektionen och föreningen fungerar – och komma mycket närmare ditt barns aktivitet!

Dina möjligheter som lagledare:

 • Att få inblick i truppens terminsplanering och målsättningar
 • Att få inbjudan till truppsektionens kick-offer, utbildningar, avslutningar, med mera
 • Att få inbjudan till gemensamt terminsmöte för alla lagledare
 • Att i viss mån få stöd av truppstyrelsen att utföra dina lagledar-uppgifter

Dina åtaganden som lagledare:

 • Att i samråd med huvudtränare besluta vilka uppgifter du kan avlasta med
 • Att i stöd med materialet på denna hemsida genomföra dina lagledar-uppgifter
 • Att delta på gemensamt terminsmöte för alla lagledare
 • Följa tystnadsplikten vid diskussion om gruppen, i synnerhet om det gäller enskilda aktiva

Förslag på uppgifter en lagledare kan ha:

 • Närvara på truppens föräldramöten och stötta tränarna
 • Delegera gruppens föräldraruppgifter inför höst-/vårsäsong, t ex
  • Familjedagen (november)
  • Juluppvisningen (december)
  • SOL-flicksdagen (april)
  • SOL-cupen (november, maj)
  • ordna en grupprepresentant till Föräldrakommittén
 • Samordna / anordna läger i samråd med huvudtränaren
 • Samordna / anordna lagaktiviteter i samråd med huvudtränaren
 • Samordna / delegera insamlingar av eventuell lagkassa i samråd med övriga föräldrar
 • Vara, eller utse en, kassör för lagkassan, om så behövs
 • Samordna insamling för eventuella tränarpresenter
 • Ansvara / delegera ansvar för tvättning av eventuella friståendedräkter
 • Hjälpa huvudtränare att se till att information och packlista för träningar, tävlingar och evenemang kommer ut i god tid (se även ”Mallar för standardutskick”)
 • Hjälpa till att ordna föräldrarepresentanter till föreningens SOL-flicksdagskommitté, Medicinska kommitté, med flera
 • Hjälpa till vid eventuell konflikt- eller problemhantering (se även ”Vanliga frågor”)

Kom ihåg! Det är alltid tränarna som är ansvariga för laget och i slutändan bestämmer dess aktiviteter. Olika tränare kan önska varierande stöd i sin lagledare. Prata med varandra så ni har samsyn på uppgiften som lagledare i början av varje termin.