Föreningstävling

Dags att ställa upp på tävling? Roligt! 🙂
Här följer en del saker som du som ledare måste hålla koll på!

Vilka föreningstävlingar finns det?
En föreningstävling är en tävling som arrangeras av en förening, till exempel SOL, Huddingegymnasterna eller GT Vikingarna. Det finns flera föreningstävlingar i Stockholm som har nybörjarklasser för gymnaster som aldrig eller bara enstaka gånger har tävlat. Det finns också tävlingar för gymnaster på en mer avancerad nivå.

Den arrangerande föreningen kan själva bestämma vilka regler som ska gälla, till exempel att det är tillåtet att bara ställa upp med 2 varv på matta, eller att alla gymnaster får vara med på alla varv. Ibland är det domare som avgör resultat, ibland så kallade ”tyckare” utan någon bedömningskunskap.

Kansliet lägger löpande ut datumen för de olika tävlingarna i denna kalender. Vissa tävlingar finns också upplagda på förbundets hemsida.

Finns tävlingen med i budgeten?
Observera att enligt Verksamhetshandboken gäller att ”ingen grupp eller individ får tävla utan att sektionsstyrelsen har givit sitt medgivande”. Under respektive trupp på denna hemsida står de rekommenderade tävlingarna som finns budgeterade. För varje grenstart på föreningstävling debiteras nämligen föreningen många hundra kronor, som snabbt kan växa sig till tusentals kronor. Hör efter med truppstyrelsens ekonomiansvarige om du är osäker på vilka tävlingar din trupp kan ställa upp på.

Vad står i tävlingsbestämmelserna?
Läs igenom tävlingens bestämmelser noggrant, de finns ofta publicerade på tävlingens hemsida eller skickas i samband med inbjudan. Vilket datum är det, hur gamla ska gymnasterna vara, vilka varv ska de göra? Det finns oftast flera olika klasser/nivåer så välj den klass som passar din grupp bäst i förhållande till ålder och nivå på gruppen. Fråga gärna truppstyrelsen om råd när ni väljer klass!

Hur många gymnaster får delta på varje varv?
De allra flesta trupptävlingar går till så att hela laget får delta på varvet, men det är bara 8 gymnaster som bedöms. Se till att välja en tävling där samtliga gymnaster får utföra alla varv, allra helst där de 8 ”bästa” räknas snarare än de 8 ”sista”, för att undvika utpekning.

Observera att ett tävlingslag normalt består av 20 gymnaster. Om din trupp har fler än 20 tävlande gymnaster kan du mejla tävlingsarrangören och be om dispens för fler, alternativt anmäla mer än 1 lag. Du behöver inte meddela ekonomiansvarig om truppen ställer upp med fler lag.

Vilka övningar ska vi tävla på?
Innan tävling måste du bestämma vilka varv gymnasterna ska köra. På många föreningstävlingar finns det en lista på övningar som du får välja mellan. Vanligtvis tävlar man på 2-3 mattvarv, 2-3 hoppvarv (trampett och plint) och fristående. Fristående är ett dansmoment som blandas med gymnastiska moment.

Måste man delta i alla tre grenar?
Vill man inte tävla på alla grenar ska man välja en tävling som är en ”grentävling”. Vid en grentävling är varje gren (matta, hopp, fristående) en enskild tävling. Det innebär att man kan anmäla sig till en, två eller alla grenar. Du kan alltså anmäla dig till bara hopp och matta om du vill, eller ställa upp med flera friståendelag än redskapslag.

Hur anmäler jag min trupp?
Anmälan till tävlingen sker i tre steg.
1) I inbjudan till tävlingen framgår det hur och när du ska anmäla dig till tävlingen – inklusive domaranmälan. Hjälp med anmälan kan du alltid få av truppstyrelsen eller kansliet.
2) Meddela kansliet att du har gjort en anmälan, vad laget heter & vilken klass ni kommer att ställa upp i genom att mejla ekonomi@solgf.se.
3) Meddela truppstyrelsen att anmälan till tävlingen är gjord. Läs mer om att meddela tävling till truppstyrelsen här »

Vem betalar för tävlingen?
Alla kostnader för tävlingen ska skickas till kansliet, vilket man också uppger vid anmälan. Ofta handlar det om en e-postfaktura som ska skickas till ekonomi@solgf.se. Eftersom du har meddelat att det är ditt lag som ska tävla (enligt ovan) så blir kostnaden ingen chock för kansliet sedan.

Var får jag tag på en domare / tyckare?
Oftast krävs det att man anmäler en domare eller tyckare till tävlingen, och de växer inte på träd. En domare är utbildad av Gymnastikförbundet medan en tyckare är en gymnastikkunnig person, exempelvis en tränare eller kunnig förälder.

Tränarna till den deltagande truppen själva kan ställa upp som domare, förslagsvis i en annan klass än truppen tävlar i. Om inte det fungerar kan du kan hitta en domare genom att kontakta någon av sektionens utbildade domare eller fråga efter i tränarnas Facebook-grupp. Se till att vara ute i god tid för att försäkra dig om att du hittar en domare.

Vem betalar domarens arvode?
Se till att ni ställer upp på en tävling där arrangören står för alla domararvoden! Om så inte är fallet, välj en annan tävling eller betala domararvodet ur lagkassan – truppsektionen står inte för några domararvoden. Undantag görs i de fall då inga andra tävlingar på önskad nivå finns att tillgå. Ansök i så fall om pengar för domararvode hos truppstyrelsen i god tid innan tävlingen.

Vad händer om jag inte får tag på en domare / tyckare?
I vanliga fall avläggs en straffavgift till de lag som inte kan hitta någon domare, och den kan röra sig om tusentals kronor. Om du inte hittar någon domare ska du inte anmäla truppen till tävlingen. Om någonting går snett och straffavgift ändå blir aktuellt kommer den att slås ut på de tävlande gymnasterna.

Vilka kläder gäller vid tävling?
Våra olika trupper har olika tävlingskläder, beroende på ålder och ambitionsnivå. Läs vad som gäller för respektive trupp under rubriken om obligatorisk klädsel för trupperna.

För tränare gäller föreningsklädsel. Mer om det kan du läsa i truppsektionens klädpolicy. Undantag från policyn kan göras på begäran, skicka ett mejl till trupp@solgf.se för att reda ut orsakerna till varför ni inte kan ställa upp i dräkt/overall.

Kom också ihåg att gå ut med tävlingsdatumet i god tid till familjerna så slipper du massa återbud när tävlingen närmar sig. När du har tänkt igenom och genomfört allt ovan är det dags att gå över till de mer praktiska göromålen. »