Miniortrupper Svart & Röd

Ålder Miniortruppen 1: 11 år / Skolår 5
Ålder Miniortruppen 2: 12 år / Skolår 6
Antal: cirka 25 gymnaster
Träningsmängd: cirka 8 h/vecka fördelat på 3 ggr/vecka
Stadie i SvGF:s utvecklingsmodell: Träna på att träna

För att bli placerad i Miniortruppen Svart/Röd ska man klara av majoriteten av de övningar som Mini-miniortruppen Svart/Röd övar på.

I Miniortruppen 1 Svart/Röd tränar gymnasterna 3 gånger i veckan, med undantag för gymnaster som tränar kompletterande sporter som till exempel dans. Gymnaster som vill träna färre tillfällen per vecka är välkomna i en Gul eller Grön trupp.

I Miniortruppen 2 Svart/Röd erbjuds träning 4 tillfällen per vecka för de som vill. Det är obligatorisk att delta på 3 tillfällen per vecka.

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Utbildningskrav tränare
▪ Truppgymnastik A
▪ Truppgymnastik Redskap B
▪ Truppgymnastik Fristående B
▪ Truppgymnastik Redskap C

Obligatorisk klädsel
▪ den långärmade dräkten kan lånas via en tränare från kansliet
▪ tävlingstajts
▪ svarta strumpor (till fristående)
▪ föreningsjacka (obligatorisk på regions- och rikstävling)

Tävlingar

Föreningen står för anmälningskostnaderna för tävlingar.

Tävlingsnivå Miniortruppen 1: Sjuan
Rekommenderade tävlingar per år: 2 föreningstävlingar höst, 2 föreningstävling vår

Tävlingsnivå Miniortruppen 2:
Sexan
Rekommenderade tävlingar per år: 2 föreningstävling höst, 1-2 föreningstävling vår, 1 rikstävling eller regionstävling vår

Tävlingsvarv matta Sjuan
Handvolt (antingen från höjd eller med ansats på tumbling/luftgolv)
Hjulning – hjulning
Kullerbytta – hjulning → Rondat – flickis→ Rondat – flickis – salto

Tävlingsvarv hopp Sjuan
Överslag till mattberg (händerna på bord)
Grupperad frivolt till mattberg → Pikerad frivolt till mattberg → Sträckt frivolt till mattberg
Grupperad frivolt till fötter → Pikerad frivolt till fötter → Sträckt frivolt till fötter

Tävlingsvarv matta Sexan
Rondat – flickis
Handvolt → Handvolt – frivolt
Hjulning chasé rondat → Rondat – flickis – flickis → Rondat – flickis – salto

Tävlingsvarv hopp Sexan
Överslag 
Grupperad frivolt → Sträckt frivolt
Pikerad frivolt → Skruv

Tävlingsvarv matta Femman
Rondat – flickis
Rondat – flickis – flickis → Rondat – flickis – salto
Handvolt → Handvolt – frivolt

Tävlingsvarv hopp Femman
Överslag 
Grupperad frivolt → Pikerad frivolt → Skruv
Sträckt → Sträckt 180˚

ÖVNINGAR SOM TRUPPEN TRÄNAR PÅ

Nedan följer riktlinjer för vad truppen tränar på under året. Dessa ska inte läsas som mål som alla gymnaster ska klara vid årets slut, utan varje gymnast tränar alltid på sin nivå. Det är tränarna som bestämmer vilken övning en individ tränar på.

Träningsprogram
Styrkeprogram Miniorer

Grunder
▪ ”räkan” (inhopp i trampett)
▪ löpskolning
▪ axeltryck/låsta axlar
▪ grundpositionen

Fristående
tävlingsprogram fristående
▪ piksitt
▪ Våghalvstående
▪ Stående balans ben fram 90˚
▪ ljushopp 360˚
▪ hjulning flickis

Tumbling
▪ frivolt till fötter med ansats
▪ stationer för frivolt-in i olika positioner
▪ stationer för salto i olika positioner
▪ rondat – flickis – stämhopp
▪ rondat – flickis – grupperad salto
▪ rondat – flickis – sträckt salto
▪ handvolt – stämhopp
▪ handvolt – grupperad frivolt
▪ handvolt – sträckt frivolt
▪ handvolt – sträckt frivolt med 180˚ skruv
▪ pikerad frivolt in – handvolt – stämhopp
▪ pikerad frivolt in – rondat – flickis – stämhopp
▪ handvolt II på trampolin
▪ whipback på trampolin

Trampett
▪ ljushopp med 180˚/360˚ skruv från en höjd
▪ grupperad frivolt med 180˚ skruv
▪ pikerad frivolt med 180˚ skruv
▪ sträckt frivolt
▪ sträckt frivolt med 360˚ skruv
▪ sträckt frivolt med 540˚ skruv
▪ grupperad frivolt – kullerbytta på mattberg inför dubbelvolt
▪ dubbel grupperad frivolt till rygg på trampolin
▪ dubbel grupperad frivolt till fötter på trampolin
▪ överslag på pegasus till stående med ökad höjd
▪ rondat till rygg på pegasus
▪ tsukahara med inbaningspass

Inställning
▪ hög närvaro
▪ kämpa med att förbättra styrka och rörlighet