Provträning och gruppbyten

Gäller grupper med förkunskapskrav

För gymnaster som redan tränar i vår förening

Exempel: Gymnast vill byta från grupp A till grupp B

  1. Gymnasten hör av sig till trupp@solgf.se
  2. Trupp/kansliet hör av sig till huvudtränaren där gymnasten vill börja, dvs. till grupp B. Huvudtränaren för grupp B får två alternativ:
    1. Huvudtränaren i grupp B pratar med huvudtränaren i grupp A för att få en uppfattning från den tränaren ifall gymnasten nivåmässigt skulle passa i grupp B.
    2. En tränare från grupp B kommer till gymnastens ordinarie träning med grupp A för att själv bedöma nivån på gymnasten. (Här ska tränaren vara med aktivt på träningen som tränare och inte sitta på sidan för att bedöma gymnasten.)

3. Gymnasten erbjuds därefter att börja i grupp B om tränaren för grupp B anser att gymnasten har rätt förkunskaper. Eventuell provträning i grupp B är endast till för att gymnasten ska få känna ifall gruppen känns bra. Efter provträning nekas ingen gymnast som vill börja.

För gymnaster från utomstående förening

  1. Gymnasten skickar ett mail till trupp@solgf.se som stämmer av vilka förkunskaper gymnasten har.
  2. Trupp eller kansliet återkommer med en grupp som vi anser passa gymnasten (i mån av plats). Om gymnasten önskar att provträna i laget så kontaktar trupp/kansliet huvudtränaren för det laget. 
  3. Efter avstämning med huvudtränare så erbjuds gymnasten att provträna i laget. Denna provträning är till för att gymnasten ska få känna av ifall gruppen känns bra och om gymnasten vill börja. Efter provträning nekas ingen gymnast som vill börja. (Undantag gäller hos Miniortruppen 2, Ungdomtrupper, Juniortrupper och Seniortrupper, där kan en annan nivå erbjudas ifall nivån hos gymnasten är helt fel.)