Anmälan

För att anmäla dig till en utbildning arrangerad av Gymnastikförbundet, prata med din huvudtränare och ta sedan kontakt med kansliet. I regel gäller att man som ledare får gå max en utbildning per termin, men undantag från denna regel är inte ovanligt – om behov finns och det finns pengar i sektionen för fler utbildningar brukar det gå bra att gå fler kurser.

Kom ihåg att det är ditt ansvar som tränare att höra av dig till kansliet om du vill gå en kurs, samt hålla koll på när och var den aktuella kursen är. Har du hjälptränare i din grupp kan du som huvudtränare behöva hjälpa dem med en utbildningsplan. Om du är osäker på vilken kurs du borde gå kan du höra av dig till trupp@solgf.se så kommer truppsektionens utbildningsansvarige att hjälpa dig!

Kurserna som erbjuds av Gymnastikförbundet hittar du på nedanstående länk. Det kan vara lite svårt att orientera sig i början, men klicka dig fram så hittar du en kurs som passar dig!

http://www.gymnastik.se/Utbildning/Utbildningskalender/

  1. Under ”Utbildningar i ditt distrikt” väljer du ”Gymnastikförbundet Öst” och under ”Namn” skriver du namnet på den kurs du vill gå.
  2. I listan som dyker upp nedanför kan du se vilka datum som finns tillgängliga för just din kurs. Klicka på kursen för mer information, behörighetskrav och för att se bokningsgraden för kursen. Är bokningsgraden röd? Då börjar det bli bråttom!
  3. Om du önskar gå kursen, och inte riskerar att behöva återkalla anmälan, skicka ett mejl till ledare@solgf.se
  4. Börja efterlysa demogymnaster om det behövs för kursen.
  5. Kallelse från kursen skickas ut 1-2 veckor innan kursstart till din mejladress direkt från Gymnastikförbundet.

Framförhållning
Kurserna blir oftast fyllda snabbt eftersom det är tränare från alla Stockholms föreningar som kan anmäla sig. Håll dig uppdaterad på kursdatumen genom länkarna ovan och var alert när du ser en kurs som intresserar dig.

Kurser utanför Stockholmsområdet
Allmänt gäller att om kursen är nödvändig men inte går i Stockholm inom rimlig tid så går det att söka till en kurs i andra delar av landet. Eftersom den extra kostnaden för resa och boende läggs på sektionens utbildningsbudget avgörs ansökan från fall till fall beroende på hur utbildningsbudgeten ser ut och kursens relevans.
För att resekostnaden ska bli så låg som möjligt bör den bokas via kansliet och det är transport med det billigaste färdmedlet som ska användas i normalfallet.

Övriga utbildningar
SOL kan även hålla andra interna utbildningar så som skadeutbildningar, inspirationskurser etc. Om du har önskemål om att en internkurs ska hållas inom till exempel skador, dans, åldersanpassad träning eller vad som helst – hör av dig till truppkommittén!

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara