Utbildningsstegen

U

I början av varje termin bör du tänka igenom vilka kurser du behöver gå. Det är viktigt att alltid hålla sig uppdaterad gällande utbildningar då teknik och passning kan förändras genom åren. Dessutom är det mycket inspirerande att gå utbildningarna!

SOL:s Introkurs – för alla ledare som är nya i SOL
Du som är ny som tränare i SOL, oavsett ålder och tidigare erfarenhet, måste gå SOL:s Introkurs. Den arrangeras normalt under föreningens utbildningshelg och varar cirka 2 timmar. Innehållet i kursen är föreningens struktur, historia, policys, årsmöte och annat nyttigt som alla ledare i föreningen behöver ha kännedom om.

SOL:s Grundkurs – för nya, unga tränare
Du som just har börjat som tränare och/eller inte har åldern för att delta på Gymnastikförbundets utbildningar (15+) ska gå SOL:s Grundkurs som är en grundläggande tränarutbildning. Den arrangeras normalt under föreningens utbildningshelg. Grundkursen är fördelad på tre områden: teori, matta & hopp, och varje del är 3 timmar lång. Efter Grundkursen har du de grundläggande kunskaperna som behövs för att möta och leda våra gymnaster och lära ut gymnastikens mest basic (men ack så viktiga) övningar.

Gymnastikförbundets Baskurs Barn och Ungdom
Från det år du fyller 15 kan du delta på Gymnastikförbundets Baskurs. Här fortsätter du att lära dig mer om grundformer, barns utveckling, progression i övningarna, hur förbundet fungerar, med mera. Baskursen är en helg lång och arrangeras normalt på Gymnastik- och idrottshögskolan eller på Lillsveds folkhögskola. Under Baskursen möter du ledare från flera olika föreningar. Först efter du gått Baskursen kan du bli titulerad ”tränare”, innan dess är du prya eller ass.tränare.

Läs mer om Baskursen på Gymnastikförbundets hemsida »

Gymnastikförbundets Trupp Basic
Under Trupp Basic fördjupar du dina kunskaper om truppgymnastikens tre grenar. Den arrangeras normalt på Gymnastik- och idrottshögskolan eller på Lillsveds folkhögskola och är 1 dag lång. Efter Trupp Basic är du behörig att kliva upp på steg 1-utbildningarna.

Gymnastikförbundets Fristående, Tumbling och Trampett steg 1
Steg 1-kurser är fördjupningsutbildningar inom de olika grenarna. De ger också behörighet att självständigt passa vissa övningar så som frivolt och salto. Kurserna sträcker sig normalt över 1 helg, friståendekurserna hålls ofta på Lillsveds folkhögskola, redskapskurserna ofta i Enskedehallen eller Engelbrektshallen.

Mer om Fristående steg 1 »
Mer om Tumbling steg 1 »
Mer om Trampett steg 1 »

Gymnastikförbundets Teori steg 1
Teori steg 1 inkluderar de teoretiska delar av gymnastiken som ledarskap, anatomi, träningslära och mekanik. Du får fundera mer på vad en tränarfilosofi är och vikten av att våra gymnaster blir balanserat tränade. Kursen är 1 helg lång. Efter kursen är du behörig att delta på steg 2-utbildningar.

Läs mer om teori-utbildningarna på Gymnastikförbundets hemsida »

Vidare utbildning
Efter Teori steg 1 är du behörig att delta på steg 2-utbildningarna. Vissa trupper kräver att du har utbildning på steg 2 eller steg 3 nivå. Läs mer om det under utbildningskrav för tränare.

Den totala utbildningsstegen
Hur utbildningsstegen ser ut kan variera lite över tiden. På detta sätt ser utbildningsstegen för trupptränare ut just nu. Var på stegen är du och hur långt vill du klättra? Hör av dej till trupp@sol-flickorna.se så hjälper vi dig på vägen!

utbildningsstege

Spara

Spara

Spara

Spara

Observera att detta inte är SOL-flickornas officiella hemsida. SOL-trupp.se drivs av SOL-flickornas GF:s truppsektion.

Kalender

Nothing from 14 augusti, 2022 to 14 augusti, 2023.

Länktips