Utbildningsstegen

I början av varje termin bör du tänka igenom vilka kurser du behöver gå. Det är viktigt att alltid hålla sig uppdaterad gällande utbildningar då teknik och passning kan förändras genom åren. Dessutom är det mycket inspirerande att gå utbildningarna!

SOL:s Introkurs – för alla ledare som är nya i SOL
Du som är ny som tränare i SOL, oavsett ålder och tidigare erfarenhet, måste gå SOL:s Introkurs. Den arrangeras normalt under föreningens utbildningshelg och varar cirka 2 timmar. Innehållet i kursen är föreningens struktur, historia, policys, årsmöte och annat nyttigt som alla ledare i föreningen behöver ha kännedom om.

SOL:s Grundkurs – för nya, unga tränare
Du som just har börjat som tränare och/eller inte har åldern för att delta på Gymnastikförbundets utbildningar (15+) ska gå SOL:s Grundkurs som är en grundläggande tränarutbildning. Den arrangeras normalt under föreningens utbildningshelg. Grundkursen är fördelad på tre områden: teori, matta & hopp, och varje del är 3 timmar lång. Efter Grundkursen har du de grundläggande kunskaperna som behövs för att möta och leda våra gymnaster och lära ut gymnastikens mest basic (men ack så viktiga) övningar.

Intro Svensk Gymnastik

Samtliga ledare som bedriver verksamhet inom en av Gymnastikförbundets medlemsföreningar ska genomföra webbkursen Intro Svensk Gymnastik vartannat år samt följa och efterleva innehållet. Kursen är också ett förkunskapskrav för deltagare på alla Gymnastikförbundets kurser. Kursen är kostnadsfri och genomförs digitalt vartannat år, med uppdateringar i cykler efter varje förbundsmöte.

Läs mer om Intro Svensk Gymnastik på Gymnastikförbundets hemsida

Gymnastikförbundets Baskurs – Träning och Tävling
Från det år du fyller 15 kan du delta på Gymnastikförbundets Baskurs. Här fortsätter du att lära dig mer om grundformer, barns utveckling, progression i övningarna, hur förbundet fungerar, med mera. Baskursen är en helg lång och arrangeras normalt på Gymnastik- och idrottshögskolan eller på Lillsveds folkhögskola. Under Baskursen möter du ledare från flera olika föreningar. Först efter du gått Baskursen kan du bli titulerad ”tränare”, innan dess är du hjälptränare.

Läs mer om Baskursen på Gymnastikförbundets hemsida »

Gymnastikförbundets Trupp A, B, C och D

Trupp A, B, C och D är fördjupningsutbildningar där du stegrar upp från A till D, dvs. att du behöver ha gått Trupp A för att sedan få gå Trupp B osv. Beroende på vilken nivå dina gymnaster kör på kommer du behöva olika hög licens, är du osäker på vilken kurs du måste gå in och kolla på ditt lag under Våra trupper. I kursen Truppgymnastik A får du kunskap om truppgymnastikens tre redskap; fristående, tumbling och trampett. Efter Truppgymnastik A är det två separata kurser för redskap och fristående.

Mer om Truppgymnastik A

Mer om Truppgymnastik Redskap B

Mer om Truppgymnastik Fristående B

Mer om Truppgymnastik Redskap C

Mer om Truppgymnastik Fristående C

Mer om Truppgymnastik Redskap D

Träningslära och Ledarskap

För att få gå vissa licens-kurser krävs även att du läst vissa kurser i träningslära och ledarskap. Exempel är Åldersanpassad träning för barn och unga som du måste ha genomfört innan du går Trupp A.Kurserna inom träningslära utförs alla själva på distans. 

Läs mer om kurser i träningslära på Gymnastikförbundets hemsida

Läs mer om kurser i ledarkspa på Gymnastikförbundets hemsida 

Trampolin som hjälpredskap

Denna kurs är ett krav för alla som har gymnaster som kör övningar  trampolinen. Kursen utförs själv på distans. 

Läs mer om Trampolin som hjälpredskap på Gymnastikförbundets hemsida

Utbildningsstegen

Spara

Spara

Spara

Spara

Kolla in utbildningsstegen på Gymnastikförbundets hemsida