Information till familjerna

En viktig sak när man arrangerar läger är att i god tid komma ut med information till alla gymnaster och föräldrar i gruppen. Information som både innehåller uppgifter om när lägret planeras att genomföras och vad kostnaden kommer att bli ungefär.

Eftersom alla läger ska vara självfinansierade är det även viktigt att man tar in en skriftlig bindande anmälan från gymnasterna och föräldrarna i så god tid att eventuell korrigering av antalet deltagare på lägret kan göras utan kostnad. Var därför noga med att höra efter vilka avbokningsvillkor det är som gäller just när ni har bokat in ert läger.

Samtliga skriftliga bindande anmälningar ska sparas av den lägeransvarige och redovisas till kansliet om någon efter fakturering hör av sig angående lägerkostnaden. Saknas bindande anmälan kommer kostnaden att fördelas ut på övriga deltagande gymnaster.

  1. Tala om att nu kommer en kul nyhet för nu är det dags för läger!
  2. Ta upp hur ni har tänkt att ta er till och från lägret samt om det ingår övernattning eller ej (och i så fall hur övernattningen ser ut).
  3. Skriv vilka tider det är som kommer att gälla samt när den bindande anmälan senast ska göras (beror på vilken framförhållning ni vill ha och vad villkoren för avbokningar i den lägerbokning som ni har gjort säger).
  4. Berätta vad det beräknade priset är för lägret och att det slutliga priset fastställs efter det att vi har fått in redovisning av lägret och att det kan avviska från det beräknade, men troligen inte mer än +/- 10%.

Sedan kommer den viktiga delen, det ”finstilta” om anmälan vilken ni hittar ett exempel på nedan. Det går givetvis att skriva sin egen text så länge man får med alla viktiga uppgifter.


Anmälan, som är bindande, sker genom att lämna in nedanstående talong till XXXXXX (lägeransvarig). Då kostnaden för lägret beräknas till X.XXX:- (1.000:- eller mer) ska även en anmälningsavgift på YYY:- (30% avrundat till närmast 50:-) betalas in till SOL GF:s PG 55 55 14-9 innan anmälningstiden går ut för att anmälan ska räknas. Skriv gymnastens namn samt lägerplats och datum på betalningen.

Hela kostnaden för lägret (med avdrag för ev. inbetald anmälningsavgift) kommer att faktureras från kansliet efter det att lägret är avslutat och vi har kunnat räkna ut den exakta kostnaden.

Gymnast som är anmäld men som inte har kunnat följa med på lägret faktureras inte för några extra kostnader (utöver redan inbetald anmälningsavgift) om återbudet beror på skada eller sjukdom som kan styrkas med läkarintyg eller som kan intygas av gruppens huvudtränare (t.ex vid känd långvarig skada eller akut skada på träning/tävling just innan avresan för lägret). Kopia på ev. läkarintyg ska sändas in till kansliet senast 7 dagar efter avslutat läger.

Om återbudet inte beror på skada eller sjukdom som kan styrkas enligt ovan faktureras gymnasten hela kostnaden för lägret. Om vi, från det att vi får återbudet och fram till det att lägret har genomförts, har möjlighet att ta hänsyn till det genom att korrigera våra bokningar så att vi kan undvika kostnader kommer det att räknas gymnasten tillgodo och summan dras av från fakturan.

Ev. frågor om betalningar och villkor kan besvaras av kansliet. Tel 08-88 32 12, e-post kansliet@sol-flickorna.se

LÄGERANMÄLAN TILL X-GRUPPENS LÄGER på/i ”plats” & ” datum”

Jag, _________________________________________________ anmäler mig härmed till ovanstående läger och jag är medveten om att denna anmälan är bindande. Jag har även tagit del av villkoren ovan för ev. återbud eller avbokningar efter sista anmälningsdatum.

… Plats för egen text om t.ex olika valmöjligheter som erbjuds (t.ex vegetarisk mat eller ej)

… eller om ni i gruppen behöver få in någon annan information från dem som ska åka med.

Anmälningsavgiften på XXX:- har vi betalat in till SOL GF:s PG den ____________ (datum).

Denna anmälan bekräftas härmed:

____________________________________________________

Underskrift
(av målsman om gymnasten inte har hunnit fylla 18 år senast den dagen som talongen lämnas in)