Organisera lagkassa

Lagkassan kan användas till både mindre och större utgifter för laget!

Det är bra att ganska tidigt i gymnastikkarriären börja med någon form av insamlingar till en lagkassa, så aktiva och föräldrar lär sig att bidra. Det kan vara olika typer av försäljningar, att delta som funktionärer på lopp mot ersättning eller att ordna café vid uppvisningar/genrep och liknande.

Exempel på inkomstkällor till lagkassan:

  • försäljning via New Body
  • försäljning via Kakservice
  • vara funktionär vid stora lopp som Stockholm marathon och Vårruset
  • baka och sälja fika i samband med gruppuppvisning eller sektionsuppvisning

Hör gärna runt bland dina lagledarkollegor och hör efter hur de har gjort!

Exempel på mindre utgifter som lagkassan kan sponsra:

  • blommor till gymnasterna vid tävling
  • tränarpresenter
  • andra utmärkelser / fika / med mera som laget vill ha
  • lagaktiviteter (i viss mån bör de som deltar betala, om inte 100% av laget deltar)

Exempel på större utgifter som lagkassan kan sponsra:

  • läger inom eller utanför Sverige
  • särskilda uppvisnings- eller tävlingskläder