Ungdom Grå

Ålder: Ungdom, 13-15 år
Antal: Circa 20 gymnaster
Träningsmängd: cirka 12 h/vecka – 4 ggr/vecka
Stadie i SvGF:s utvecklingsmodell: Träna för att tävla

Utbildningskrav för tränare

 • Truppgymnastik Redskap C
 • Truppgymnastik Fristående C

Förkunskapskrav

För att bli placerad i  Ungdom Grå ska man klara av majoriteten av de övningar som Ungdom Svart övar på. Truppen tar alltså in gymnaster som är kunskapsmässigt mogna. Man bör även ha förståelse för de höga krav på träning, kost och vila som ställs på en gymnast på denna nivå.

Samtliga gymnaster ska träna 4 gånger i veckan.

I denna trupp tränar man flera år.

Tävlingar

Föreningen står för anmälningskostnaderna för tävlingar.

Rekommenderade tävlingar per år: 2 föreningstävling höst (nivå 4-3), 1 rikstävling höst, 2 föreningstävling vår, USM vår.

Övningar som truppen tränar på

Nedan följer riktlinjer för vad truppen tränar på under året. Dessa ska inte läsas som mål som alla gymnaster ska klara vid årets slut, utan varje gymnast tränar alltid på sin nivå. Det är tränarna som bestämmer vilken övning en individ tränar på.

Inställning
 • hög närvaro
 • motiverad och seriös inställning till träningen
 • kämpa med att förbättra styrka och rörlighet
Träningsprogram

Löpskolning Avancerat

Grunder
 • ”räkan” (inhopp i trampett)
 • löpskolning
Tumbling
 • rondat – flickis – sträckt salto
 • rondat – flickis – sträckt salto med 180˚ skruv
 • rondat – flickis – sträckt salto med 360˚ skruv
 • rondat – flickis – sträckt salto med 720˚ skruv
 • rondat – flickis – dubbel grupperad salto
 • handvolt – sträckt frivolt
 • handvolt – sträckt frivolt med 180˚ skruv
 • handvolt – sträckt frivolt med 360˚ skruv
 • handvolt – sträckt frivolt med 540˚ skruv
 • sträckt frivolt in – handvolt – frivolt i olika positioner
Trampett
 • sträckt frivolt med 540˚ skruv
 • sträckt frivolt med 720˚ skruv
 • dubbel grupperad frivolt till grop
 • dubbel grupperad frivolt till tävlingslandning
 • dubbel grupperad frivolt med 180˚ skruv
 • grupperad tsukahara till grop
 • grupperad tsukahara till tävlingslandning
 • sträckt tsukahara till tävlingslandning
 • överslag – grupperad volt
Fristående
 • stödvåg
 • stödvåg med bendelning
 • shushunova
 • saxlantmätarhopp
 • grupperat hopp 360˚skruv
 • ljushopp 540˚skruv
 • 540˚ piruetter åt alla 4 håll (hö framåt/bakåt, vä framåt/bakåt)
 • 720˚ piruetter åt alla 4 håll (hö framåt/bakåt, vä framåt/bakåt)
 • hjulning – flickis
 • rondat – salto
 • piksittande
 • öva inför spetspik
 • frivolt till sitt

Spara

Spara

Spara

Spara