Junior Vit

Ålder: Junior, 15-18 år
Antal: Circa 20 gymnaster
Träningsmängd: cirka 12 h/vecka – 4 ggr/vecka
Stadie i SvGF:s utvecklingsmodell: Träna för att vinna

Utbildningskrav för tränare

 • Truppgymnastik Redskap C (gärna D)
 • Truppgymnastik Fristående C (gärna D)

Förkunskapskrav

För att bli placerad i  Junior Vit ska man klara av majoriteten av de övningar som Ungdom Grå övar på. Truppen tar alltså in gymnaster som är kunskapsmässigt mogna. Man bör även ha förståelse för de höga krav på träning, kost och vila som ställs på en elitsatsande gymnast.

Samtliga gymnaster ska träna 4 gånger i veckan.

I denna trupp tränar man flera år.

Tävlingar

Föreningen står för anmälningskostnaderna för tävlingar.

Rekommenderade tävlingar per år: 1 rikstävling höst, JSM höst, 2 föreningstävlingar höst, 2 föreningstävlingar vår, 1 rikstävling vår, SM för gymnaster med rätt ålder.

Övningar som truppen tränar på

Nedan följer riktlinjer för vad truppen tränar på under året. Dessa ska inte läsas som mål som alla gymnaster ska klara vid årets slut, utan varje gymnast tränar alltid på sin nivå. Det är tränarna som bestämmer vilken övning en individ tränar på.

Inställning
 • hög närvaro
 • motiverad och seriös inställning till träningen
 • kämpa med att förbättra styrka och rörlighet
Träningsprogram

Löpskolning Avancerat

Grunder
 • ”räkan” (inhopp i trampett)
 • löpskolning
Tumbling
 • rondat – flickis – sträckt salto
 • rondat – flickis – sträckt salto med 180˚ skruv
 • rondat – flickis – sträckt salto med 360˚ skruv
 • rondat – flickis – sträckt salto med 540˚ skruv
 • rondat – flickis – 1½ grupperad salto till grop
 • rondat – flickis – dubbel grupperad salto
 • handvolt – sträckt frivolt
 • handvolt – sträckt frivolt med 180˚ skruv
 • handvolt – sträckt frivolt med 360˚ skruv
 • handvolt – sträckt frivolt med 540˚ skruv
 • sträckt frivolt in – handvolt – frivolt i olika positioner
Trampett
 • sträckt frivolt med 540˚ skruv
 • sträckt frivolt med 720˚ skruv
 • sträckt frivolt med 900˚ skruv
 • dubbel grupperad frivolt med 180˚ skruv
 • pikerad frivolt med 180˚ skru
 • sträckt frivolt med 180˚ skruv
 • grupperad tsukahara till tävlingslandning
 • sträckt tsukahara
 • överslag – volt
 • överslag – volt med 180˚ skruv
 • fullhalf
Fristående
 • tävlingsprogram för USM
 • stödvåg
 • våghalvstående
 • shushunova
 • saxlantmätarhopp
 • grupperat hopp 360˚skruv
 • grupperat hopp 540˚skruv
 • 540˚ piruetter åt alla 4 håll (hö framåt/bakåt, vä framåt/bakåt)
 • 720˚ piruetter åt alla 4 håll (hö framåt/bakåt, vä framåt/bakåt)
 • hjulning – flickis
 • rondat – salto
 • piksittande
 • spetspik
 • frivolt till stå

Spara

Spara

Spara

Spara