Ungdom/Junior Gul

Ålder: Ungdom och Junior, 13-17 år
Antal: cirka 25 gymnaster
Träningsmängd: cirka 7 h/vecka – 3 ggr/vecka
Stadie i SvGF:s utvecklingsmodell: Träna och tävla samt Träna för aktivt liv

För att bli placerad i Ungdom Gul & Grön bör du klara av majoriteten av de övningar som Miniortruppen Gul & Grön övar på.

Gymnasterna kan välja om de vill träna två eller tre gånger i veckan.

Utbildningskrav tränare
▪  Gymnastikens baskurs – träning & tävling
▪ Truppgymnastik A
▪ Truppgymnastik Redskap B
▪ Truppgymnastik Fristående B

Tävlingar

Föreningen står för anmälningskostnaderna för tävlingar.

Tävlingsnivå Ungdom Gul & Grön: Sjuan & Sexan
Rekommenderade tävlingar per år: 1-2 föreningstävling höst, 1 föreningstävling vår, 1 regionstävling vår

Tävlingsvarv matta Sjuan
Handvolt (antingen från höjd eller med ansats på tumbling/luftgolv)
Hjulning-hjulning
Kullerbytta – hjulning → rondat-flickis

Tävlingsvarv hopp Sjuan
Överslag till mattberg (händerna på bord)
Grupperad frivolt till mattberg → Pikerad frivolt till mattberg → Sträckt frivolt till mattberg
Grupperad frivolt till fötter → Pikerad frivolt till fötter → Sträckt frivolt till fötter

Tävlingsvarv matta Sexan
Rondat-flickis
Handvolt → Handvolt-frivolt 
Hjulning chasé Rondat → Rondat-flickis-flickis → Rondat-flickis-salto

Tävlingsvarv hopp Sexan
Överslag
Grupperad frivolt → Sträckt frivolt
Pikerad → Skruv

Övningar som truppen tränar på

Nedan följer riktlinjer för vad truppen tränar på under året. Dessa ska inte läsas som mål som alla gymnaster ska klara vid årets slut, utan varje gymnast tränar alltid på sin nivå. Det är tränarna som bestämmer vilken övning en individ tränar på.

Träningsprogram
Löpskolning Avancerat

Grunder

 • kunna spänna magen själv
 • löpskolning
 • axeltryck/låsta axlar
 • bryta upp på händer
 • handstående från knä
 • bensparkar med armarna ut

Matta/Tumbling

 • mycket kontrollerade stämhopp
 • handvolt
 • rondat – flickis – stämhopp
 • mjukis framåt och bakåt
 • grupperad frivolt
 • handvolt – frivolt
 • stationer för salto i olika positioner

Trampett

 • frivolt på satsbräda
 • grupperad frivolt
 • pikerad frivolt 
 • sträckt frivolt 
 • grupperad frivolt med halv skruv
 • sträckt frivolt med halv skruv
 • överslag på pegasus

Fristående

 • tävlingsprogram 
 • Balans 90°
 • Vippsitt
 • Piksitt
 • Ljushopp 360°
 • Saxhopp

Styrka och flexibilitet

 • förebyggande styrka / uppvärmningsstyrka
 • styrkeprogram för mage, rygg
 • styrkeprogram för ben, rumpa, fötter
 • styrkeprogram för armar, axlar, händer

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara