Stipendier för ledare

Stipendier för utbildning

Edström – Ekelunds ungdomsfond och NC Landelius fond
Att ge svenska aktiva ungdomsledare 16-21 år möjlighet att utbilda sig inom ungdomsidrotten. Berätta i ansökan om dina ledaruppdrag och på vilket sätt du vill använda stipendiet för att utbilda dig som ungdomsledare.

Mer info hittar du på: https://riksidrottensvanner.se/historik/edstrom-ekelundfonden-och-n-c-landelius-fond/

Lingstipendiet
Syftet med stipendiet är att premiera, uppmuntra och stimulera aktiva ledare till fortsatt utveckling och förbättring av den verksamhet som pågår inom alla discipliner av svensk gymnastik.

Mer info hittar du på: https://www.gymnastik.se/forforeningar/Medlemskap/Stipendier/Lingstipendiet/

Prins Bertil & Prinsessan Lilians Idrottsfond
Stiftelsens ändamål är att främja svensk idrott genom stipendier till ledare och instruktörer för deras vidareutbildning.

Stipendiesumma: 5.000-20.000 kr/stipendium
Mer info hittar du på: https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/stipendierochutmarkelser/

Gustav Lindenbaum Stipendiet
Yngre kvinnliga idrottsledare för vidareutbildning. Det är viktigt att egenskaper som kamratskap och lojalitet med mera betonas.

Mer info hittar du på: https://riksidrottensvanner.se/historik/gustaf-lindenbaum-stipendiet/

Städa Sveriges ledarstipendium
Ideellt arbetande ledare verkar ofta i det tysta och den enskilda insatsen är av mycket stort värde för den lokala föreningen. Utan dessa ledare stannar idrottssverige.

Vi uppmärksammar just dessa ledare och instiftade 2015 ett årligt stipendium på 10 000 kr som tillfaller en ledare som:
● svarat för betydande insatser inom Städa Sveriges verksamhetsområden,
● tagit stort ansvar i en lokal förening,
● visat intresse för att också stötta andra föreningar eller förbund.

Mer info hittar du på: https://www.gymnastik.se/forforeningar/Medlemskap/Stipendier/stadasverigesledarstipendium/

RV:s- jubileumsfond
Stipendiet ska tillfalla “en aktiv kvinnlig eller manlig idrottsledare”, som genom sin ledargärning på särskilt sätt främjat svensk idrott” att användas för utbildning och utdelas årligen.

Mer info hittar du på: https://riksidrottensvanner.se/historik/stipendium-ur-rvs-jubileumsfond/

Stipendier för resa

Evert Svenssons minnesfond
Ett resestipendium där ändamålet är att användas för att stimulera aktiva ungdomsledare och lovande idrottsungdomar till vidareutveckling/ utbildning inom sin idrottsgren. Berätta i din ansökan om dina idrottsmeriter och ledaruppdrag och hur du vill använda ett resestipendium för din egen utveckling/utbildning.

Mer info hittar du på: https://riksidrottensvanner.se/historik/everth-svenssons-minnesfond/

Bertil Sjöstrands resestipendium
Bertil Sjöstrands resestipendium delas ut till sökande som avser vidareutbilda sig i någon form av internationellt arbete inom gymnastikens olika verksamhetsfält. Stipendiet kan användas till alla former av internationellt arbete till förmån för svensk gymnastik.

Mer info hittar du på: https://www.gymnastik.se/forforeningar/Medlemskap/Stipendier/bertilsjostrandsresestipendium/

Stipendier för betydande insatser

Gösta Gärdins ungdomsfond
En manlig eller kvinnlig idrottsledare, som under många år med framgång bedrivit ungdomsverksamhet och särskilt befrämjat förståelse för rent spel och glädje inom idrotten.

Mer info hittar du på: https://riksidrottensvanner.se/historik/gosta-gardins-ungdomsfond/

RV-stipendiet
RV-stipendiet är föreningen RV:s främsta belöning och avser att “hedra man eller kvinna, vars ledarinsatser verksamt bidragit till den svenska idrottsrörelsens utveckling”.

Ett stipendium på 25 000 kr delas ut varje år. Mottagaren ska skänka stipendiesumman vidare till ett ändamål som ligger vederbörande varmt om hjärtat.

Mer info hittar du på: https://riksidrottensvanner.se/historik/rv-stipendiet/