Verksamhet

V

Truppsektionen i SOL GF består idag av över 400 tävlingsgymnaster. Vår målsättning är att kunna erbjuda truppgymnastik för alla åldrar, nivåer och ambitioner, där de aktiva mår bra och får utvecklas i sin takt.

Gruppstruktur

Grundstegen: Gymnaster i åldrarna 7-12 år
På Grundstegen tränar de gymnaster som via prova på-verksamhet eller utskick vid terminens start har tackat ja, och som tycker det är roligt med gymnastik och nya utmaningar! Gymnasterna ges även möjlighet att tävla.

De olika trupperna består huvudsakligen av gymnaster födda samma år. I takt med att gymnasterna blir äldre byter truppen namn till nästa nivå på stegen.

I mån av plats kan alla barn som vill bli placerade i gröna och gula trupper. Här tränar vi på gymnastikens grundläggande övningar & ordförråd, att vänta på sin tur, strömma och tävla för första gången. För att träna i de svarta trupperna finns förkunskaps- och närvarokrav.

Parallellt med Grundstegen finns träningsgrupper som administreras av föreningens sportkoordinator.

Ungdomsstegen: Gymnaster i åldrarna 13 år och uppåt
Vid 13 års ålder, i samband med start i sjunde klass, fördelas gymnasterna från Grundstegen på tävlingsstegarna Elitstegen och Regionstegen baserat på förkunskap och ambition.

De svarta och vita trupperna tränar upp mot 12 timmar per vecka och har som målsättning att delta på de rikstävlingar som arrangeras av Gymnastikförbundet. Gymnasterna utför komplexa volter som kräver bra grundträning, mod, styrka och vilja. Grupperna har förkunskaps- och närvarokrav. 

De gula och gröna trupperna tränar upp mot 8 timmar per vecka och har som målsättning att delta på de regionstävlingar som arrangeras av Gymnastikförbundet Öst.

Åldersindelning sker i enlighet med Gymnastikförbundets uppdelning av åldrar inom truppgymnastik.

Parallellt med Ungdomsstegen finns träningsgrupper som administreras av föreningens sportkoordinator.

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Vision

Specifikt för truppsektionen gäller denna övergripande vision, att vi vill ha:

” Välfyllda trupper med gymnaster
som tävlar på rätt nivå och med
tränare med rätt utbildning ”

I truppsektionen vill vi dessutom:

 • Ha en enad och målinriktad tränarkår med hög kompetens oavsett nivå
 • Ha starka, positiva och träningsglada lag på samtliga tävlingsnivåer
 • Placera oss på övre hälften på alla rikstävlingar vi ställer upp på

Truppsektionens styrelse

Truppsektionen leds av en styrelse, vars ordförande utses av föreningens huvudstyrelse, och vars ledamöter i sin tur utses av ordföranden. Truppstyrelsen träffas regelbundet för att ta sektionens övergripande beslut samt leda utvecklingen i sektionen.

Det är även truppstyrelsen som ser över den truppbudget som föreningstyrelsen tillhandahåller (efter att sektionen fått lämna in önskemål), anordnar roliga aktiviteter i sektionen samt beslutar kring utbildningar för alla trupptränare.

Vi tar mer än gärna emot förslag och synpunkter på hur sektionen ska formas!
För att komma i kontakt med truppstyrelsen skickar du enklast ett mejl till trupp@solgf.se!

Under verksamhetsåret 2020-2021 består truppstyrelsen av följande personer:

Ordförande Anna Mark
Ekonomiansvarig Elin Wallenborg
Ledamot Amanda Källén
Josefin Kumlin
Malin Alros
Sergei Karetnikov
Therése Norberg
Anna Stenström

Observera att detta inte är SOL-flickornas officiella hemsida. SOL-trupp.se drivs av SOL-flickornas GF:s truppsektion.

Kalender

 • SOL GF: Tävling SOL-cupen (Inställd)
  29 maj, 2021 - 30 maj, 2021  

  Visa mer...

 • SOL GF: Tävling SOL-cupen (Inställd)
  29 maj, 2021 - 30 maj, 2021  

  Visa mer...

Länktips