Ungdom Svart

Ålder: Ungdom, 13-15 år
Antal: Circa 25 gymnaster
Träningsmängd: cirka 8-11 h/vecka – 3-4 ggr/vecka
Stadie i SvGF:s utvecklingsmodell: Träna och tävla

Utbildningskrav för tränare

 • Truppgymnastik Redskap B
 • Truppgymnastik Redskap C
 • Truppgymnastik Fristående B (gärna C)

Förkunskapskrav

För att bli placerad i  Ungdom Svart ska man klara av majoriteten av de övningar som Ungdom/Junior Gul övar på. Truppen tar alltså in gymnaster som är kunskapsmässigt mogna. Man bör även ha förståelse för de höga krav på träning, kost och vila som ställs på en gymnast på denna nivå.

Samtliga gymnaster ska träna 3-4 gånger i veckan. Fristående är obligatoriskt.

I denna trupp tränar man flera år.

Tävlingar

Föreningen står för anmälningskostnaderna för tävlingar.

Rekommenderade tävlingar per år: 2 föreningstävling höst (nivå 6-5), 1-2 föreningstävling vår, 1 rikstävling vår.

Övningar som truppen tränar på

Nedan följer riktlinjer för vad truppen tränar på under året. Dessa ska inte läsas som mål som alla gymnaster ska klara vid årets slut, utan varje gymnast tränar alltid på sin nivå. Det är tränarna som bestämmer vilken övning en individ tränar på.

Inställning
 • hög närvaro
 • motiverad inställning till träningen
 • kämpa med att förbättra styrka och rörlighet
Träningsprogram

Löpskolning Avancerat

Grunder
 • ”räkan” (inhopp i trampett)
 • löpskolning
Tumbling
 • rondat – flickis – flickis
 • rondat – flickis – salto
 • rondat – flickis – sträckt salto
 • handvolt – grupperad frivolt
 • handvolt – sträckt frivolt
 • handvolt – sträckt frivolt med 180˚ skruv
 • Whipback
 • Salto med skruv
Trampett
 • sträckt frivolt med 180˚ skruv
 • sträckt frivolt med 360˚ skruv
 • sträckt frivolt med 540˚ skruv
 • dubbel grupperad frivolt till grop
 • dubbel grupperad frivolt med 180˚ skruv till grop
 • överslag till stå
 • rondat över pegasus till rygg
 • grupperad tsukahara till grop
Fristående
 • tävlingsprogram
 • stödvåg
 • saxhopp
 • ljushopp 360˚skruv
 • ljushopp 540˚skruv
 • 540˚ piruetter åt alla 4 håll (hö framåt/bakåt, vä framåt/bakåt)
 • hjulning – flickis
 • piksittande
 • handstående
 • våghalvstående