Träningsmängd per gymnast

För att få ett tydligt underlag inför faktureringen av terminsavgiften används noteringsfältet i Sportadmin där det antal timmar som en aktiv ska träna ska noteras. För att veta att uppgifterna är uppdaterade så ska även aktuell termin anges.

För att kunna skriva i noteringsfältet klickar du på knappen ändra efter den aktive. Gäller om du loggar in på en dator. Om du väljer att uppdatera uppgifterna via mobilen kan det se ut på annat sätt.

Se nedanstående exempel:

Notering ska göras på alla aktiva. Alltså även de som tränar gruppens fulla tid.

Börja med att ange termin och därefter antalet timmar som den aktive tränar en normalvecka. Vill ni ha några egna andra noteringar skriver ni dessa efter uppgiften om termin och träningstid. Kansliet behöver inte veta vilka dagar en person ska träna utan bara den totala träningstiden.

Info om när en aktiv har lagts in från intresselistan kan ni ta bort om ni inte själva vill spara den.