Senior Vit

Ålder: Senior, 18 år och uppåt
Antal: cirka 20 gymnaster
Träningsmängd:  cirka 12 h/vecka – 4 ggr/vecka
Stadie i SvGF:s utvecklingsmodell: Träna för att vinna

Utbildningskrav tränare
▪ Truppgymnastik Fristående C
▪ Truppgymnastik Redskap D

För att bli placerad i  Senior Vit ska man klara av majoriteten av de övningar som Junior Vit övar på. Truppen tar alltså in gymnaster som är kunskapsmässigt mogna. Man bör även ha förståelse för de höga krav på träning, kost och vila som ställs på en elitsatsande gymnast.

Samtliga gymnaster ska träna 4 gånger i veckan.

I denna trupp tränar man flera år.

Tävlingar

Tävlingar per år: 1 föreningstävling höst, 1 rikstävling höst, 2 rikstävlingar vår

Övningar som truppen tränar på

Nedan följer riktlinjer för vad truppen tränar på under året. Dessa ska inte läsas som mål som alla gymnaster ska klara vid årets slut, utan varje gymnast tränar alltid på sin nivå. Det är tränarna som bestämmer vilken övning en individ tränar på.

Träningsprogram
Löpskolning Avancerat

Tumbling

 • rondat – flickis – sträckt salto med 540˚ skruv och uppåt
 • rondat – flickis – pikerad dubbelsalto
 • rondat – flickis – sträckt dubbelsalto
 • rondat – flickis – sträckt dubbelsalto med skruv
 • sträckt frivolt in – rondat – flickis – sträckt salto med 360˚ skruv och uppåt
 • sträckt frivolt in – handvolt – sträckt frivolt med 360˚ skruv och uppåt
 • sträckt frivolt med 360˚ skruv in – rondat – flickis – sträckt salto med 180˚ skruv och uppåt
 • sträckt frivolt med 360˚ skruv in – handvolt- sträckt frivolt med 180˚ skruv och uppåt

Trampett

 • sträckt frivolt med 720˚ skruv och uppåt
 • dubbel pikerad volt med 180˚ skruv
 • dubbel sträckt volt 180˚ skruv och uppåt
 • dubbel sträckt volt med 360˚ in och 180˚ ut
 • tsukahara sträckt
 • tsukahara sträckt med 360˚ skruv och uppåt
 • överslag – sträckt frivolt
 • överslag – sträckt frivolt med 180˚ skruv och uppåt

Fristående

 • tävlingsprogram för SM
 • kontinuerlig rörelseskolning
 • stödvåg till stödvåg med bendelning
 • spetspik till spetspik med delning
 • grupperad shushunova 360˚
 • pikerad shushunova 360˚
 • grupperad shushunova 360˚
 • 720˚ piruetter åt alla 4 håll (hö framåt/bakåt, vä framåt/bakåt)
 • 1080˚ piruetter åt alla 4 håll (hö framåt/bakåt, vä framåt/bakåt)
 • hjulning – pikerad salto
 • rondat – sträckt salto
 • rondat – sträckt salto med 360˚ skruv

Inställning

 • hög närvaro
 • motiverad och seriös inställning till träningen
 • kämpa med att förbättra styrka och rörlighet

Spara

Spara

Spara

Spara