Plats för fler i truppen

För att göra det enklare för de som är intresserade av att börja i trupper som har olika krav på förkunskaper så har kansliet nu skapat en sådan infosida på hemsidan.

Adress: www.sol-flickorna.se/anmalan-fk

Där kan kansliet nu lägga ut info om grupper som har plats för fler gymnaster. Därmed har vi även en officiell ”anslagstavla” på hemsidan som kansliet kan hänvisa både de som går i föreningen men som vill byta till annan sektion eller nya som kommer utifrån men som har en del förkunskaper till.

Viktigt att tänka på om ni får en anmälan från någon som inte är medlem i föreningen men som ni anser kan få plats i er grupp är att denna person själv måste göra en anmälan via länken www.sol-flickorna.se/specialanmalan för att kansliet ska kunna lägga in personen i medlemsregistret.

Är det någon som hör av sig från en annan grupp eller sektion är det också viktigt att ni informerar nuvarande huvudtränare och även meddelar den intresserade att ni gör det.

Saknar ni info om att ni har lediga platser i en grupp där det finns krav på förkunskaper? Titta på de ”annonser” som redan finns på den aktuella sidan och mejla motsvarande uppgifter till kansliet så lägger vi in även er.

Om det är så att ni får fler intresseanmälningar än vad ni har lediga platser för så bör ni följa vissa riktlinjer:

1. Om fler bedöms ligga på samma nivå så bör redan aktiva i SOL få företräde. Det är t.o.m så att om skillnaden bara är marginell så bör ändå den som är aktiv i SOL få företräde.

2. Tänk på att ta god tid på er innan ni fastställer vilka som erbjuds lediga platser. Det är långt till hösten och det är bra om så många som möjligt av de som är intresserade hinner höra av sig och känna att de får en möjlighet att komma med.

3. Var tydliga med vilka förkunskapskrav ni har så att det är lätt för de intresserade att bedöma om de kan uppfylla dem eller inte.