Mini-miniortrupper Svart & Röd

Ålder Mini-miniortruppen 1: 9 år / Skolår 3
Ålder Mini-miniortruppen 2: 10 år / Skolår 4
Antal:
cirka 25 gymnaster
Träningsmängd: cirka 6,5 h/vecka fördelat på 3 ggr/vecka
Stadie i SvGF:s utvecklingsmodell: Träna och tävla

För att bli placerad i Mini-miniortruppen Svart & Röd ska man klara av majoriteten av de övningar som Grundtruppen 2 övar på.

I Mini-miniortruppen 1 Svart & Röd kan gymnasterna välja om de vill träna två eller tre tillfällen per vecka.

I Mini-miniortruppen 2 Svart & Röd tränar gymnasterna 3 gånger i veckan, med undantag för gymnaster som tränar kompletterande sporter som till exempel dans. Gymnaster som vill träna färre tillfällen per vecka är välkomna i en Gul eller Grön trupp.

Utbildningskrav tränare
▪ Gymnastikens baskurs – träning & tävling
Truppgymnastik A

Obligatorisk klädsel
▪ den gröna kortärmade dräkten kan lånas via en tränare från kansliet
▪ tävlingstajts
▪ svarta strumpor (till fristående)

Spara

Spara

Spara

Spara

Tävlingar

Tävlingsnivå Mini-miniortruppen 1: Åttan
Tävlingar per år: SOL-cupen höst, 1 föreningstävling höst, 2 föreningstävlingar vår

Tävlingsnivå Mini-miniortruppen 2:
Åttan
Tävlingar per år: SOL-cupen höst, 1 föreningstävling höst, 2 föreningstävlingar vår

Tävlingsvarv matta Åttan
Handstående fall
Rondat från höjd → Handvolt från höjd
Kullerbytta-hjulning eller hjulning-hjulning

Tävlingsvarv hopp Åttan
Överslag till rygg på mattberg (händerna på plint/bord/mattberget)
Grupperad frivolt till mattberg → Pikerad frivolt till mattberg
Ljushopp → X-hopp → Grupperad frivolt → Pikerad frivolt

Övningar som truppen tränar på

Nedan följer riktlinjer för vad truppen tränar på under året. Dessa ska inte läsas som mål som alla gymnaster ska klara vid årets slut, utan varje gymnast tränar alltid på sin nivå. Det är tränarna som bestämmer vilken övning en individ tränar på.

Träningsprogram
Löpskolning Nybörjare
Styrkeprogram Mini-miniorer

Grunder
▪ löpskolning
▪ kunna spänna magen själv
▪ axeltryck/låsta axlar
▪ bryta upp på händer
▪ handstående från knä
▪ hoppa hopprep
▪ stämhopp
▪ klättra ner och upp i brygga i ribbstol
▪ gå i brygga
▪ kombinationer av övningar (kullerbytta, hjulning, chassée, etc.)
▪ gå i brygga

Fristående
▪ tävlingsprogram fristående
▪ uppvärmningprogram till musik
▪ känsla för takt
▪ känsla för musik
▪ fötternas positioner
▪ vippsittande med handstöd
▪ piruett 360˚ framåt
▪ saxhopp
▪ balans med ben framåt 45˚
▪ ljushopp 360˚
▪ piruett 360˚ bakåt

Matta/Tumbling
▪ chassée framåt med motsatt arm
▪ chassée sidan med pendlande armar
▪ bensparkar med armarna ut
▪ mycket kontrollerade stämhopp
▪ långt förhopp med armdrag
▪ tre-stegs-sats
▪ hjulning på båda benen
▪ tryckhjulning
▪ växelhjulning
▪ gå på händer framåt
▪ gå på händer 10 sek
▪ handvolt från liten höjd
▪ förhopp – handvolt till rygg på station
▪ förhopp – handvolt till fötter
▪ rondat från liten höjd
▪ förhopp – rondat
▪ flickis på station till mage
▪ flickis på station till fötter
▪ rondat-flickis
▪ frivolt
▪ handvolt – stämhopp
▪ handvolt – frivolt
▪ rondat – flickis – stämhopp
▪ rondat – flickis – salto
▪ mjukis framåt och bakåt
▪ stationer för pikerad frivolt-in
▪ stationer för salto i olika positioner

Trampett
▪ station för inhopp
▪ grupperad frivolt till båten på höjd
▪ grupperad frivolt till fötter
▪ pikerad frivolt till båten på höjd
▪ pikerad frivolt till fötter
▪ sträckt frivolt till rygg på höjd
▪ sträckt frivolt till fötter
▪ överslag på bord till båten
▪ överslag på bord till fötter
▪ frivolt på satsbräda
▪ grupperad frivolt – kullerbytta på mattberg inför dubbelvolt