Deltagande på del av läger

Huvudregeln är att alla gymnaster ska delta på hela lägret och därmed ska betala samma kostnad. Den lägeransvarige bestämmer i samråd med kansliet om vi kan godkänna att någon gymnast deltar på en del av lägret och vilka kostnader som man i så fall kommer att kunna få avdrag från.

Om man i god tid innan lägret meddelar önskemål om avvikelser av lägertid kan den lägeransvarige ta hänsyn till dessa om har då möjlighet att korrigera bokningarna så att vissa kostnader minskas. Det kan handla om resa till och från lägret, hallhyra och logi. Om man inte reser till och från lägret med den övriga gruppen ansvarar och betalar man själv för den alternativa bokningen.

Tränarnas arvode fördelas alltid lika på alla deltagare oavsett om man varit med på hela lägret eller ej.

Matkostnad vid självhushåll och andra mindre kostnader som betalas ur den gemensamma lägerkassan (till exempel om man spelar minigolf en kväll eller om man tar lokalbuss till en badstrand) fördelas alltid lika på alla deltagare oavsett om man varit med eller ej. Mat och nöjeskostnader kan som alternativ med fördel betalas på plats genom att gymnasterna har med sig pengar för det. Dessa behöver då inte faktureras i efterhand och administrationen minskar lite.