Hur fördelas träningstiderna?

H

Fördelning av hallar och träningstider
Inför varje verksamhetsår görs en ny fördelning av träningshallar och träningtider. Detta är ett enormt projekt med den hänsyn som ska tas till

 • gymnasternas ålder, mognad och nivå
 • de träningstider som föreningen fått tilldelade av förvaltningen
 • de träningstider som truppsektionen fått tilldelade i specialutrustade hallar
 • övriga sektioners önskemål om träningstider i våra gemensamma hallar
 • tränarnas schema vad gäller skola, arbete och egen träning
 • med mera

Några exempel på hänsynstaganden är att

 • unga gymnaster måste få träna de tidiga tiderna, vilket tvingar de äldre gymnasterna att träna senare
 • vi kan inte byta, förlänga eller förkorta den tid vi fått, vilket tvingar oss att göra överlappande träningar i vissa hallar
 • varje år är det någon grupp som får ta en extra smäll, och truppstyrelsen försöker att göra det bättre för just dem året därpå

Truppstyrelsen ber därför alla tränare om två saker

 • svara på de frågor om höstterminen som truppstyrelsen under våren skickar ut, oavsett om du vet vad som händer i höst eller inte
 • ha överseende med att träningstiderna inte kan passa dig perfekt, det ska inte bara passa dig, utan över 500 aktiva i truppsektionen
 • vara konstruktiv om du vill genomföra några förändringar i schemat

Detta är ett väldigt stort pussel och vi ber om ert förtroende för att truppstyrelsen sätter ihop schemat på ett sätt som gynnar så många som möjligt!

Träningstider i Enskede, Engelbrekt och Åkeshov
Fördelning av tider i Stockholms specialutrustade gymnastikhallar sker i stor konkurrens med både med andra gymnastikföreningar och andra idrotter. Det finns ett mycket begränsat antal tider i Enskedehallen, Engelbrektshallen och Åkeshovshallen. I Engelbrektshallen har alla Stockholms gymnastikföreningar totalt 9 timmar per vecka, och i Åkeshovshallen samsas både AG-föreningar och truppföreningar om tiderna.

Tiderna i specialhallarna fördelas på ett möte i juni med max 2 representanter per förening. De trupper/föreningar som har placerat sig bäst på årets tävlingar får välja träningstid först, och så går prioriteringen nedåt tills tiderna tar slut. Hela prioritetsordningen går att hitta här: http://www.gymnastik.se/Distrikt/GF-Ost/Tavling/TruppgymnastikOst/Akeshovshallen/TraningstidertruppiAkeshov/Ansokanfortraningstid/

Föreningarna får använda sina tilldelade tider som de vill, inte nödvändigtvis till det lag som presterat under året. Tiderna som utdelas kan inte påverkas eller bytas. Det innebär att trupper som tränar och tävlar på lägre nivå enbart kommer att få tid i specialhall i mån av plats.

För vår sektion gäller att i första hand går tider i specialhallar till Fortsättningstrupp 2, Miniortrupper och Elittrupper. I andra hand går tider i specialhallar till RT-trupper.

Observera! I samtliga specialhallar hålls ibland evenemang eller utbildningar som begränsar eller helt ställer in träningen. Detta är ingenting som SOL:s truppsektion kan göra något åt eller på något sätt ersätta.

Mer specifik information om Stockholms specialhallar kan du läsa om på Gymnastikförbundet Östs trupphemsida: http://www.gymnastik.se/Distrikt/GF-Ost/Tavling/TruppgymnastikOst/

Frågor om hallarna samt tidfördelning hänvisas till TTK Öst på mejladressen på ttkost@post.gymnastik.se

Träningstider i idrottshallar & skolsalar
Idrottsförvaltningen fördelar tider i idrottshallar (Brännkyrka och Västertorp) och skolsalar till stadens alla idrottsföreningar (alltså inte bara gymnastik!). Ungdomar (13-18 år) har prioritet (vilket kan anses vara en nackdel för en gymnastikförening med många unga utövare).

När SOL fått sina tider samlas representanter från varje sektion för att fördela tiderna internt. Sektionerna är sedan fria att fördela sina tider över sina grupper som de vill. Ibland har en sektion själva tillgång till en hall, ibland måste sektionerna samsas om ytan, redskapen, musiksystemet, etc.

Observera att detta inte är SOL-flickornas officiella hemsida. SOL-trupp.se drivs av SOL-flickornas GF:s truppsektion.

Kalender

 • Truppstyrelsemöte
  8 juni, 2020  18:30 - 21:30

  Visa mer...

Länktips