Ungdom Vit

Ålder: Ungdom, 13-15 år
Antal: cirka 20 gymnaster
Träningsmängd: cirka 11 h/vecka – 4 ggr/vecka
Stadie i SvGF:s utvecklingsmodell: Träna för att tävla

Utbildningskrav tränare
▪ Truppgymnastik A
▪ Truppgymnastik Redskap B
▪ Truppgymnastik Fristående B
▪ Truppgymnastik Redskap C
▪ Truppgymnastik Fristående C

För att bli placerad i Ungdom Vit ska man klara av majoriteten av de övningar som Miniortrupper 2 övar på. Truppen tar alltså in gymnaster som är kunskapsmässigt mogna.

Samtliga gymnaster ska träna 4 gånger i veckan.

I denna trupp tränar man flera år. Efter Ungdom Vit går gymnasterna vidare till Junior Vit.

Tävlingar

Tävlingar per år: 1 föreningstävling höst, 1 rikstävling höst, 1 föreningstävling vår, 1 rikstävling vår

Övningar som truppen tränar på

Nedan följer riktlinjer för vad truppen tränar på under året. Dessa ska inte läsas som mål som alla gymnaster ska klara vid årets slut, utan varje gymnast tränar alltid på sin nivå. Det är tränarna som bestämmer vilken övning en individ tränar på.

Träningsprogram
Löpskolning Avancerat

Grunder

 • ”räkan” (inhopp i trampett)
 • löpskolning

Tumbling

 • rondat – flickis – sträckt salto
 • rondat – flickis – sträckt salto med 180˚ skruv
 • rondat – flickis – sträckt salto med 360˚ skruv
 • rondat – flickis – sträckt salto med 540˚ skruv
 • rondat – flickis – 1½ grupperad salto till grop
 • rondat – flickis – dubbel grupperad salto till grop
 • handvolt – sträckt frivolt
 • handvolt – sträckt frivolt med 180˚ skruv
 • handvolt – sträckt frivolt med 360˚ skruv
 • handvolt – sträckt frivolt med 540˚ skruv
 • pikerad frivolt in – handvolt – frivolt i olika positioner
 • pikerad frivolt in – rondat – flickis – salto i olika positioner
 • sträckt frivolt in – handvolt – frivolt i olika positioner
 • sträckt frivolt in – rondat – flickis – salto i olika positioner

Trampett

 • sträckt frivolt med 540˚ skruv
 • sträckt frivolt med 720˚ skruv
 • sträckt frivolt med 900˚ skruv
 • dubbel grupperad frivolt till grop
 • dubbel grupperad frivolt till tävlingslandning
 • dubbel grupperad frivolt med 180˚ skruv
 • pikerad grupperad frivolt med 180˚ skruv
 • grupperad tsukahara till grop
 • grupperad tsukahara till tävlingslandning
 • pikerad tsukahara
 • överslag – grupperad volt
 • överslag – grupperad volt med 180˚ skruv
 • fullhalf pucked

Fristående

 • tävlingsprogram för USM
 • stödvåg
 • stödvåg med bendelning
 • grupperat hopp till mage
 • shushunova
 • saxlantmätarhopp
 • grupperat hopp 360˚skruv
 • grupperat hopp 540˚skruv
 • 540˚ piruetter åt alla 4 håll (hö framåt/bakåt, vä framåt/bakåt)
 • 720˚ piruetter åt alla 4 håll (hö framåt/bakåt, vä framåt/bakåt)
 • hjulning – flickis
 • hjulning – salto
 • piksittande
 • öva inför spetspik
 • frivolt till sitt

Styrka och flexibilitet

 • … under uppbyggnad

Inställning

 • hög närvaro
 • motiverad och seriös inställning till träningen
 • kämpa med att förbättra styrka och rörlighet

Spara

Spara

Spara

Spara