Demogymnaster

Från 2017 gäller nya uppdaterade regler för demogymnaster för Trupp Basic samt stegkurserna 1-3 i trampett och tumbling.

Har man inte med sig minst en demogymnast per dag och deltagande tränare så är man inte behörig att gå kursen.

Det blir därför ännu viktigare än tidigare att säkerställa att man har tillgång till demogymnaster i samband med att man gör anmälan till utbildningen.

För att truppstyrelsen/kansliet ska göra en anmälan till en stegkurs i trampett eller tumbling (eller Trupp Basic) så måste de, förutom uppgifterna om vem som ska anmälas och eventuell matallergi (vid kurser på Lillsved) även få veta från vilken grupp demogymnasterna kommer att komma och att den som ska gå kursen har varit i kontakt med gruppen (om det nu inte är den egna gruppen).

Det krävs som sagt minst en demogymnast per dag men rekommendationen är att du planerar in två. Både för att ha lite i reserv om någon blir sjuk men även för att gymnasterna ska kunna ha sällskap av varandra under de tider då du har mer teoretiska pass på utbildningen.

Info om när demogymnasterna ska vara på plats finns alltid i den kallelse du får.

Mer info om de nya reglerna och vilken kunskapsnivå demogymnasterna ska ha på de olika utbildningarna finns på följande länk: http://www.gymnastik.se/Distrikt/GF-Ost/Utbildning/Demogymnaster/

Förslag på inbjudan till att vara demogymnast finns under Mallar för standardutskick.