Policy för sociala medier

Följande text är hämtad ur Verksamhetshandboken, som är gemensam för alla sektioner i SOL GF.

Denna policy beskriver riktlinjer för sociala medier och riktar sig till samtliga anställda, tränare, förtroendevalda och medlemmar som representerar SOL GF.

Med sociala medier anses till exempel bloggar, hemsidor, Twitter, Facebook, LinkedIn, Youtube, diskussionsforum, osv.

SOL har en positiv inställning och en öppen attityd till att alla ska få uttrycka sina åsikter i de sociala medier som finns idag. Vårt engagemang i sociala medier sprider vårt budskap och stärker vårt varumärke. Det stärker också bilden av organisationen som öppen och tillgänglig.

Förhållningsregler:

  • Visa respekt.
  • Kommentera aldrig något på ett nedsättande sätt.
  • Var alltid korrekt och använd sunt förnuft. Även om ditt svar är riktat till en viss person kommer det att läsas av många andra.
  • Lägg inte ut filmer eller bilder på personer utan att ha deras godkännande. Är personen under 18 år krävs godkännande från målsman.
  • Använd aldrig andras material utan tillåtelse. Ange källan för materialer och följ de upphovsrättsliga regler som gäller.
  • Lägg inte ut hänvisningar till minderårigas egna konton eller uppgifter om ålder, grupptillhörighet, adress eller andra personuppgifter, då medlemmarna ej ska kunna spåras av olämpliga.
  • Debatter på Facebook och andra sociala medier ska ha högt i tak, men personliga påhopp, mobbning, ryktesspridning, utpekning av specifik person, spekulationer eller annan medveten publicering av felaktig information ska inte förekomma.

Är du osäker på vad du kan publicera/skriva frågar du kansliet eller en styrelseledamot.

Truppsektionen vill särskilt understryka vikten av punkt 4 och punkt 6, då särskilt vid användande av Instagram.