Friståendedräkter för Grundtrupperna

Friståendedräkt rosa

4 stycken
Storlek 6 år
Nummer 1 – 4
8 stycken Storlek 8 år
Nummer 5 – 12
         6 stycken Storlek 10 år
Nummer 13 – 18

Totalt 18 st

Blankett att fylla i när du lämnar ut dräkterna »

Tvättas omgående efter användning av tränaren eller utsedd förälder i ljummet vatten!

Spara

Spara