Friståendedräkt för Elit-trupperna

På tävling (och uppvisning) är trupperna alltid en representant för SOL GF och ska klä sig därefter. Truppsektionens klädpolicy har utgångspunkt i föreningens klädpolicy som framgår av Verksamhetshandboken.

Vem tar fram profilkläderna?
Det är föreningens Profilkommitté som bestämmer layouten på de kläder som angår samtliga trupper, så som tävlingsdräkt och föreningsoverall. I framtagandet av dessa kläder måste hänsyn tas till bland annat bestämmelser i truppgymnastikens reglemente.

Om man har en idé som man vill framföra till profilkommittén, eller rentav vill vara med i den, nås den lättast på pk@sol-flickorna.se

Vem bestämmer truppernas obligatoriska klädsel?
Det är truppstyrelsen som beslutar vilka trupper som bör använda vilka kläder. Målet är att det gemensamma materialet ska vara så lite som möjligt, och att kraven ökar successivt, allt med respekt för våra aktivas plånböcker.

Exempelvis använder vi den lite billigare dräkten under de år som gymnasterna växer väldigt fort, medan vi senare använder en lite dyrare, normenlig gymnastikdräkt. UT-trupperna använder inte dräkt alls utan håller sig till vårt Gymnast-linne.

Truppstyrelsen uppmuntrar emellertid gymnasterna att använda mer profilmaterial, dels för att det är praktiskt, dels för att skapa föreningskänsla.

Klädsel för gymnaster
Framgår av sidan Obligatorisk klädsel för trupperna.

Klädsel för tränare
Alla tränare ska bära föreningsoverallen vid de tävlingar/uppvisningar eller andra arrangemang där de representerar SOL GF, oavsett vilken grupp man är tränare för. Vid förträning på tävling eller interna uppvisningar ska tränarna ha på sig SOL-kläder.