Inlogg i Tariff

Under rikstävlingar och regionstävlingar används ofta digitala bedömningsunderlag i systemet Tariff (direktlänk dit). Man laddar även upp musiken i samma system.

Inloggningsuppgifterna är desamma för alla lag från SOL GF på alla tävlingar. Se därför till att du finner rätt tävling, pool och lagnamn när du fyller i underlagen för ditt lag.

anv.namn: solgf
lösen: 987698

Bedömningsunderlagen ska vara fullständigt ifyllda i god tid innan tävlingsdag. 1,5 tim innan tävlingsstart för respektive tävlingsomgång skriver arrangören att skriva ut bedömningsunderlagen för att ge till domarna. Efter det kan man inte ändra i bedömningsunderlagen online.

I systemet finns det hjälptexter som beskriver hur bedömningsunderlagen ska fyllas i.

Guide till hur bedömningsunderlagen fylls i hittar du här:
http://tariff.sporteventsystems.se/files/SvGF_online_BU_lathund_user.pdf

Teknisk support för hur man fyller i bedömningsunderlagen online får man via info@sporteventsystems.se. Andra frågor hänvisas till trupp@gymnastik.se.