SOL GF:s truppsektion

Trygghet, Glädje, Kämpaglöd & Stolthet – #soltrupp

S

Trupphemsidan, som du för närvarande befinner dig på, beskriver hur SOL GF:s truppsektion, och delvis föreningen, är organiserad. Syftet är att kommunicera fastställda rutiner och regler för hur truppsektionen ska fungera.

Målet med hemsidan är att alla våra tränare ska hantera gymnasterna på ett likvärdigt sätt, med stöd i de beskrivningar som återfinns på denna sida. Tanken med att samla all information på en webbsida är att den ska vara lättillgänglig, lättläslig och ständigt uppdaterad.

Ibland får man en del kluriga (eller kritiska) frågor av föräldrar och gymnaster som kan handla om träningstider, träningsmängd, klädval eller andra beslut som du som tränare inte rår över. Då är tanken att hemsidan ska fungera som ett stöd, för du som tränare kan skicka direktlänkar med svar på den aktuella frågan. Ett urval av vanliga frågor kan du till exempel på sidan med vanliga frågor »

Hemsidan uppdateras efterhand som truppstyrelsen beslutar hur sektionen ska utformas.

Hittar något som saknas, som är otydligt eller som saknar verklighetsförankring? Eller kanske har du en egen text, fakta eller tips som du vill ha publicerat? Hör av dig!

Observera att detta inte är SOL-flickornas officiella hemsida. SOL-trupp.se drivs av SOL-flickornas GF:s truppsektion.

Kalender

Nothing from 14 augusti, 2022 to 14 augusti, 2023.

Länktips