SOL GF:
TRUPP- SEKTIONEN

Välkommen till SOL GF:s truppsektion! Här hittar du information om hur sektionen och delvis föreningen, är organiserad. Syftet är att kommunicera fastställda rutiner och regler för hur truppsektionen ska fungera.