Träning under sommaren

Perioden 1 juni till och med vecka 33 räknas som sommarträning och ingår inte i ordinarie hallbokning.

Detta med anledning av att noll-taxan slutar upphöra. Med andra ord så kostar det för föreningen att utnyttja Brännkyrka-, Västertorp-, Enskede-, Engelbrekts- och Åkeshovshallen.

Från och med den 1 juni varje år gäller därför särskilda riktlinjer för våra trupper. 

Kostnaden för sommarträning läggs inte på föräldrarna för de tränande trupperna utan tas från sektionens gemensamma budget. Det betyder att om alla trupper skulle välja att träna under sommaren skulle pengarna inte räcka till något annat än sommarträning.

Med anledning av detta ska trupperna avsluta sin träningssäsong senast i slutet av maj. I undantagsfall beviljas träning även i juni och början av augusti. Undantag kan ges (av truppstyrelsen) till grupper som fortfarande har någon tävling framför sig eller som av andra anledningar behöver/vill ha en kortare vilosäsong.

På grund av kostnaden är det av största vikt att sektionen samordnar eventuella kvarvarande träningar. Det är alltid en av truppstyrelsens ledamöter som ansvarar för samordning, men det är ditt ansvar som tränare att se till att önskemål kommer in i tid.

Kostnaden beräknas per utnyttjad timme i hallen, vilket alltså innebär att kostnaden minskar om trupper tränar parallellt. Det kan innebära en del förändringar av träningstid från och med den första juni till och med avslutningen.

Sommarträning är inte en självklarhet, utan ett privilegium som både kräver pengar och administration på bästa sätt. Tränarnas ombedes därför tänka ett varv extra innan ni önskar sommarträning. 🙂