Truppstyrelsen

T

Truppsektionen leds av en styrelse, vars ordförande utses av föreningens huvudstyrelse, och vars ledamöter i sin tur utses av ordföranden. Mer om hur sektionsstyrelsen sätts samman och arbetar går att läsa i Verksamhetshandboken.

Truppstyrelsen träffas regelbundet för att ta sektionens övergripande beslut samt leda utvecklingen i sektionen. Det är även truppstyrelsen som ser över den budget som föreningstyrelsen tillhandahåller (efter att sektionen fått lämna in önskemål), anordnar roliga aktiviteter i sektionen samt beslutar kring utbildningar för alla trupptränare.

Truppstyrelsens ledamöter arbetar helt ideellt och lägger flera timmar i veckan på organisation, evenemang, utskick, problem- och konfliktlösning. Vi ber om respekt och överseende för den framförhållning och tid som krävs för att projekt och beslut ska komma till skott och genomföras.

Vi tar mer än gärna emot förslag och synpunkter på hur sektionen ska formas!

Under verksamhetsåret 2017-2018 består styrelsen av följande personer:

Anna Mark Ordförande
Jeanette Lannermo Ekonomiansvarig
Minna Billström Utbildningsansvarig
Amanda Källén Ledamot med särskilt ansvar för UT-trupperna
Caisa Jacobsson
Ledamot
Josefin Kumlin Ledamot med särskilt ansvar för kommunikation
Malin Alros
Ledamot
Sergei Karetnikov Ledamot
Therése Norberg
Ledamot med särskilt ansvar för provträningar

 

För att komma i kontakt med oss skickar du enklast ett mejl till trupp@sol-flickorna.se! Vänligen observera att det kan under terminerna kan dröja upp till en vecka innan du får svar på ditt mejl, och under loven ännu längre tid.

Observera att detta inte är SOL-flickornas officiella hemsida. SOL-trupp.se drivs av SOL-flickornas GF:s truppsektion.

Kalender

 • SOL - Ledaravslutning
  18 december, 2018  19:00 - 21:00

  Visa mer...

 • SOL - Jullovsläger
  2 januari, 2019 - 3 januari, 2019  

  Visa mer...

 • SOL - Jullovsläger
  2 januari, 2019 - 3 januari, 2019  

  Visa mer...

 • SOL - Utbildningshelg
  19 januari, 2019 - 20 januari, 2019  

  Visa mer...

 • SOL - Utbildningshelg
  19 januari, 2019 - 20 januari, 2019  

  Visa mer...

Länktips