Ansvar för föräldrar

A

Följande text är hämtad ur Verksamhetshandboken, som är gemensam för alla sektioner i SOL GF.

I föräldrarnas ansvar ingår att:

 • se till att gymnasten kommer till och från aktiviteten på ett säkert sätt, i god tid och är ombytt enligt de bestämmelser som gruppen har
 • vara medveten om att tränarens ansvar börjar först i hallen
 • meddela ansvarig tränare om eventuell frånvaro eller, om gymnasten slutar, meddela både tränare samt föreningens kansli
 • vid behov hjälpa till med fram- och bortplockning av redskap på träning och vid olika föreningsarrangemang
 • vid behov städa efter träning eller olika föreningsarrangemang
 • vid tävling/uppvisning transportera redskap till och från hallar samt se till att de kommer på rätt plats
 • vara funktionär samt hjälpa till vid föreningsarrangemang
 • närvara vid föräldramöten.

Utöver detta ställer truppsektionen krav på föräldrar att:

 • se till att gymnasten ätit något innan träningen. Träning är energikrävande och om gymnasterna inte ätit orkar de inte träna ordentligt
 • se till att gymnasten har håret ordentligt uppsatt när hon kommer till träningen
 • hämtning och lämning sker i hallen. Följ alltid med in i hallen när ni lämnar och hämtar
 • alltid meddela eventuell frånvaro till huvudtränaren
 • komma en stund innan vi börjar/slutar för att hjälpa till med redskapen
 • se till att gymnasten har med sig fylld vattenflaska och eventuell frukt till träningen
 • ansvara för insamling av pengar (till exempel försäljning av korv, pins, underkläder, med mera)
 • hjälpa till med insamling och inköp till gymnasterna vid tävlingar (till exempel rosor)
 • hjälpa till med truppens uppgift på Familjedagen, Juluppvisningen, SOL-flicksdagen och SOL-cupen

Samt vid behov:

 • skjutsa till och från läger
 • skjutsa till och från tävlingar
 • hjälpa till som matförälder på läger

Observera att detta inte är SOL-flickornas officiella hemsida. SOL-trupp.se drivs av SOL-flickornas GF:s truppsektion.

Kalender

 • Truppstyrelsemöte
  8 juni, 2020  18:30 - 21:30

  Visa mer...

Länktips