Ungdom/Junior Svart

Ålder: Ungdom och junior, 13-17 år
Antal: Circa 20 gymnaster
Träningsmängd: cirka 8-11 h/vecka – 3-4 ggr/vecka
Stadie i SvGF:s utvecklingsmodell: Träna och tävla

Utbildningskrav för tränare

 • Truppgymnastik Redskap B (gärna C)
 • Truppgymnastik Fristående B (gärna C)

Förkunskapskrav

För att bli placerad i  Ungdom/Junior Svart ska man klara av majoriteten av de övningar som Ungdom Gul & Grön övar på. Truppen tar alltså in gymnaster som är kunskapsmässigt mogna. Man bör även ha förståelse för de höga krav på träning, kost och vila som ställs på en gymnast på denna nivå.

Samtliga gymnaster ska träna 3-4 gånger i veckan. Fristående är obligatoriskt.

I denna trupp tränar man flera år.

Tävlingar

Tävlingar per år: 1 föreningstävling höst (nivå 5-4), 1 föreningstävling vår, 1 rikstävling vår.

Övningar som truppen tränar på

Nedan följer riktlinjer för vad truppen tränar på under året. Dessa ska inte läsas som mål som alla gymnaster ska klara vid årets slut, utan varje gymnast tränar alltid på sin nivå. Det är tränarna som bestämmer vilken övning en individ tränar på.

Inställning
 • hög närvaro
 • motiverad och seriös inställning till träningen
 • kämpa med att förbättra styrka och rörlighet
Träningsprogram

Löpskolning Avancerat

Grunder
 • ”räkan” (inhopp i trampett)
 • löpskolning
Tumbling
 • rondat – flickis – sträckt salto
 • rondat – flickis – sträckt salto med 180˚ skruv
 • rondat – flickis – sträckt salto med 360˚ skruv
 • rondat – flickis – sträckt salto med 540˚ skruv
 • rondat – flickis – 1½ grupperad salto till grop
 • rondat – flickis – dubbel grupperad salto till grop
 • handvolt – sträckt frivolt
 • handvolt – sträckt frivolt med 180˚ skruv
 • handvolt – sträckt frivolt med 360˚ skruv
 • handvolt – sträckt frivolt med 540˚ skruv
 • pikerad frivolt in – handvolt – frivolt i olika positioner
 • pikerad frivolt in – rondat – flickis – salto i olika positioner
 • sträckt frivolt in – handvolt – frivolt i olika positioner
 • sträckt frivolt in – rondat – flickis – salto i olika positioner
Trampett
 • sträckt frivolt med 540˚ skruv
 • sträckt frivolt med 720˚ skruv
 • sträckt frivolt med 900˚ skruv
 • dubbel grupperad frivolt till grop
 • dubbel grupperad frivolt till tävlingslandning
 • dubbel grupperad frivolt med 180˚ skruv
 • pikerad grupperad frivolt med 180˚ skruv
 • grupperad tsukahara till grop
 • grupperad tsukahara till tävlingslandning
 • pikerad tsukahara
 • överslag – grupperad volt
 • överslag – grupperad volt med 180˚ skruv
 • fullhalf pucked
Fristående
 • tävlingsprogram för USM
 • stödvåg
 • stödvåg med bendelning
 • grupperat hopp till mage
 • shushunova
 • saxlantmätarhopp
 • grupperat hopp 360˚skruv
 • grupperat hopp 540˚skruv
 • 540˚ piruetter åt alla 4 håll (hö framåt/bakåt, vä framåt/bakåt)
 • 720˚ piruetter åt alla 4 håll (hö framåt/bakåt, vä framåt/bakåt)
 • hjulning – flickis
 • hjulning – salto
 • piksittande
 • öva inför spetspik
 • frivolt till sitt

Spara

Spara

Spara

Spara