Elittruppen Ungdom

E
Riktlinjer för truppen

Förkortas: EU
Tävlingsstege: Elitstegen
Ålder:
Ungdom, 13-15 år
Antal: cirka 20 gymnaster
Träningsmängd: cirka 11 h/vecka – 4 ggr/vecka
Stadie i SvGF:s utvecklingsmodell: Träna för att tävla
Tränare antal: Under uppdatering
Tränare utbildning:
se utbildningskrav för tränare

Observera att ovanstående är just riktlinjer och inte nödvändigtvis verkligheten,
likaså övningarna nedan.

För att bli placerad i Elittruppen Ungdom ska man klara av majoriteten av de övningar som Miniortruppen 2 övar på. Truppen tar alltså in gymnaster som är kunskapsmässigt mogna.

Samtliga gymnaster ska träna 4 gånger i veckan.

I denna trupp tränar man flera år. Efter Elittruppen Ungdom går gymnasterna vidare till Elittruppen Junior.

För gymnaster som ännu inte fått sin dräkt är det möjligt att låna via en tränare från kansliet.

Tävlingar

Tävlingar per år: 1 föreningstävling höst, 1 rikstävling höst, 1 föreningstävling vår, 1 rikstävling vår

Övningar som truppen tränar på

Nedan följer riktlinjer för vad truppen tränar på under året. Dessa ska inte läsas som mål som alla gymnaster ska klara vid årets slut, utan varje gymnast tränar alltid på sin nivå. Det är tränarna som bestämmer vilken övning en individ tränar på.

Träningsprogram
Löpskolning Avancerat

Grunder

 • ”räkan” (inhopp i trampett)
 • löpskolning

Tumbling

 • rondat – flickis – sträckt salto
 • rondat – flickis – sträckt salto med 180˚ skruv
 • rondat – flickis – sträckt salto med 360˚ skruv
 • rondat – flickis – sträckt salto med 540˚ skruv
 • rondat – flickis – 1½ grupperad salto till grop
 • rondat – flickis – dubbel grupperad salto till grop
 • handvolt – sträckt frivolt
 • handvolt – sträckt frivolt med 180˚ skruv
 • handvolt – sträckt frivolt med 360˚ skruv
 • handvolt – sträckt frivolt med 540˚ skruv
 • pikerad frivolt in – handvolt – frivolt i olika positioner
 • pikerad frivolt in – rondat – flickis – salto i olika positioner
 • sträckt frivolt in – handvolt – frivolt i olika positioner
 • sträckt frivolt in – rondat – flickis – salto i olika positioner

Trampett

 • sträckt frivolt med 540˚ skruv
 • sträckt frivolt med 720˚ skruv
 • sträckt frivolt med 900˚ skruv
 • dubbel grupperad frivolt till grop
 • dubbel grupperad frivolt till tävlingslandning
 • dubbel grupperad frivolt med 180˚ skruv
 • pikerad grupperad frivolt med 180˚ skruv
 • grupperad tsukahara till grop
 • grupperad tsukahara till tävlingslandning
 • pikerad tsukahara
 • överslag – grupperad volt
 • överslag – grupperad volt med 180˚ skruv
 • fullhalf pucked

Fristående

 • tävlingsprogram för USM
 • stödvåg
 • stödvåg med bendelning
 • grupperat hopp till mage
 • shushunova
 • saxlantmätarhopp
 • grupperat hopp 360˚skruv
 • grupperat hopp 540˚skruv
 • 540˚ piruetter åt alla 4 håll (hö framåt/bakåt, vä framåt/bakåt)
 • 720˚ piruetter åt alla 4 håll (hö framåt/bakåt, vä framåt/bakåt)
 • hjulning – flickis
 • hjulning – salto
 • piksittande
 • öva inför spetspik
 • frivolt till sitt

Styrka och flexibilitet

 • … under uppbyggnad

Inställning

 • hög närvaro
 • motiverad och seriös inställning till träningen
 • kämpa med att förbättra styrka och rörlighet

Spara

Spara

Spara

Spara

Observera att detta inte är SOL-flickornas officiella hemsida. SOL-trupp.se drivs av SOL-flickornas GF:s truppsektion.

Kalender

 • SOL GF: Tävling SOL-cupen (Inställd)
  29 maj, 2021 - 30 maj, 2021  

  Visa mer...

 • SOL GF: Tävling SOL-cupen (Inställd)
  29 maj, 2021 - 30 maj, 2021  

  Visa mer...

Länktips