Föräldrakommittén

F

Vad innebär det att vara med i Föräldrakommittén?

Föräldrakommittén arrangerar Familjedagen i början av november, vilket innebär ett möte då vi fördelar ut grupperna på de olika stationerna.

Vi i kommittén får ansvar för varsin station (fler om vi är för få) och sköter sedan inköp till dessa. Vi kontrollerar att det material som ska finnas på kansliet finns där, fixar speaker, kontrollerar att det finns medicinsk ansvarig. Med hjälp av kansliet bokas bord och stolar och Vera Sport inbjuds. Vi tillfrågar Bredd om prova på gympa och senaste åren även Cheer och RG.

I december är det sedan dags för Juluppvisningen, dit fördelar vi grupper under mötet inför Familjedagen. All kontakt sker via mejl inför denna dag.

Vi fixar speaker, kontrollerar medicinskt ansvarig, redskapsansvarig och köper in vatten och frukt till redskapshjältarna. Vi har även en liten materielförsäljning under hela dagen, dvs både på fm och em som vi hjälps åt med att bemanna.

Till våren är det så dags för SOL-flicksdagen. Då är vår uppgift att sköta insläpp, sälja resterande biljetter samt ha en liten försäljning innan uppvisningen. Vi hjälper också till med grovstädning av läktare, stora/lilla hallen samt omklädningsrummen. Även inför denna dag sker all kontakt via mejl.

Ett betyg på att det är roligt och inte betungande att vara med i Föräldrakommittén, är att vi har fler medlemmar som varit med många år. Blir vi fler, innebär det också att medlemmarna inte behöver vara på plats alla arrangemang.

Observera att detta inte är SOL-flickornas officiella hemsida. SOL-trupp.se drivs av SOL-flickornas GF:s truppsektion.

Kalender

  • Truppstyrelsemöte
    8 juni, 2020  18:30 - 21:30

    Visa mer...

Länktips